De regering wil bij monde van minister Hakim (MFK), die daarvoor nu ook de steun heeft van Statenleden van de MFK/PS/MAN-coalitie, beëindiging van de monopoliesituatie van het particuliere havenbedrijf CPS (Curaçao Port Services). Het is goed te realiseren hoe de situatie van één aanbieder decennia terug is ontstaan, namelijk als voorwaarde bij het realiseren (lees: financieren) van de containerkade moesten de tot dan meerdere, elkaar fel beconcurrerende, kleine stuwadoorsbedrijven de krachten bundelen. Maar vriend en vijand zijn het er nu over eens dat het alleenrecht van CPS z’n langste tijd wel heeft gehad en dat de concessie eens goed tegen het licht moet worden gehouden. Hakim heeft naar eigen zeggen - en dat wordt herhaald in een motietekst - al dan niet via overheids-nv CPA (Curaçao Ports Authority), CPS schriftelijk geïnformeerd dat per 31 juli de concessie afloopt en onder geen beding zal worden verlengd. Het parlement, althans de coalitie staat hier achter. Zo blijkt uit de motie, die echter niet ter stemming werd gebracht omdat deze geen meerderheid zou krijgen vanwege de afwezige zieke parlementsvoorzitter Ivar Asjes (PS). Maar de tien handtekeningen van de overige MFK-, PS- en MAN-leden staan eronder.
Het punt is de korte resterende tijd van iets meer dan twee maanden tot aan 31 juli en de grote vraag is of het kabinet Schotte, of minister Hakim, wel een back-up-plan heeft. Wordt een concessie zomaar per brief opgezegd? Zal CPS dit lijdzaam accepteren of gaat dit leiden tot langdurige procedures en torenhoge claims, gezien de bepaling dat de overeenkomst ‘telkenmale met 10 jaar zal worden verlengd’? Maar vooral, wat gebeurt er op 1 augustus? Mogen een of meer andere maatschappijen - eventueel naast CPS - gebruik maken van dezelfde containerkade en CPA-kranen?
De motie legt een ondubbelzinnig, maar niet onderbouwd, verband tussen het open gooien van de (haven)markt en verlaging van de algehele kosten voor levensonderhoud op Curaçao. Klopt dit wel? Is er een gedegen studie naar gedaan? Meer aanbieders bij de fruitbarkjes kunnen dit tot effect hebben, maar werkt het ook zo in een relatief kleine zeehaven? Waarom dan niet óók meerdere concessies op Hato? Twee KTK’s? Drie Aqualectra’s? CPS heeft zich in de voorbije jaren lang niet altijd van haar beste kant laten zien. Integendeel, de transparantie van het bedrijf laat veel te wensen over. Maar de vraag is wat echt het beste werkt om het prijspeil op Curaçao te drukken; of is dit alles slechts een schijnbeweging om een machtsverschuiving in de haven teweeg te brengen?

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.