De passagier die op Curaçao een vliegtuig instapt, moet ervan verzekerd zijn dat hij aan boord zit van een maatschappij die het uiterst nauw neemt met de veiligheidsstandaarden en dat er een luchtvaartautoriteit is die haar werk en verantwoordelijkheid als toezichthouder buitengewoon serieus doet. Allebei - vliegbedrijf en overheidsdienst - krijgen een harde tik op de vingers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, omdat naar aanleiding van het ongeluk met een toestel van Divi Divi Air uit zorgvuldig onderzoek is vast komen te staan dat beide hebben geblunderd; en niet eenmalig, maar stelselmatig.
Het is ontluisterend wat een ‘ontluisterend beeld’ het onderzoek van de luchtvaartveiligheid op Curaçao en de hulpverlening op Bonaire biedt. Hoewel al in oktober 2009 gebeurd - anderhalf jaar geleden - en er sindsdien wellicht verschillende acties zijn genomen, kan en mag hier niet eenvoudig of anderszins onverschillig mee worden omgegaan. Het is dan ook te hopen dat de lokale luchtvaartinstanties en verantwoordelijke gezagsdragers vandaag tijdens de geplande persconferentie niet tegen de bevindingen ‘in verdediging gaan’, maar zonder tegenspreken aangeven welke concrete maatregelen worden genomen voor permanente verbetering. Het gaat hier om mensenlevens, waarbij in dit geval de piloot op tragische wijze het leven liet, maar eveneens is de luchtvaartveiligheid in het geding en daarmee de reputatie van Curaçao.
Het is dan ook maar goed dat een volstrekt onafhankelijk instituut het onderzoek heeft gedaan. Want de Onderzoeksraad stelt onomwonden dat niet alleen de piloot een volstrekt onaanvaardbaar risico nam door toch door te vliegen toen een van de twee motoren uitviel, maar tevens dat de leiding van Divi Divi Air onvoldoende toezicht hield op de veiligheid van de vluchtuitvoering en de maximaal toegestane start- en landingsgewichten stelselmatig overschreed. Stuitend is de conclusie dat de toenmalige toezichthouder voor de burgerluchtvaart, de Directie Luchtvaart, beperkt toezicht hield op de bedrijfsvoering van Divi, waardoor er onvoldoende aandacht was voor de risico’s van overbelading en gevaarlijke situaties konden ontstaan.
Slachtoffers, passagiers en de bevolking hebben er recht op exact te weten wat er is gebeurd, wie verantwoordelijk is en wie aangesproken mag worden. Maar vooral welke lessen moeten worden getrokken om de veiligheid van de burgerluchtvaart (weer) te optimaliseren.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.