Juiste interpretatie EU-subsidies Curaçao

Verwijzend naar de publicatie ‘Curaçao krijgt geen geld uit EU als het eiland eerdere belofte niet nakomt’ van het Caribisch Netwerk, overgenomen door mediapartner Antilliaans Dagblad, met betrekking tot de subsidies vanuit de Europese Unie (EU), treft u onderstaand een uitleg c.q. toelichting aan op het proces van uitvoering van EU-programma’s, om aan te geven dat hetgeen in de publicatie geschreven is een onjuiste interpretatie van de gang van zaken is met betrekking tot de aanwending van de EU-subsidies aan het Land Curaçao en de uitvoering van de daarbij behorende projecten.

EU subsidiesDe in de publicatie genoemde EU-subsidie van 18,6 miljoen euro is het ‘Multiannual Indicative Programme’, afgekort MIP 2021-2027. Hiervoor is op 21 november 2022 door de Europese Commissie een beslisdocument getekend: ‘Commission Implementing Decision on the adoption of multiannual indicative programmes for Caribbean Overseas Countries and Territories (Bonaire and Curaçao) for the period 2021-2027’ en is bestemd voor watermanagement.

Conform EU-regels en -procedures wordt dit bedrag niet meteen na de ‘Commission Implementing Decision’ uitgekeerd. Allereerst moeten verschillende stappen worden ondernomen, waaronder het opstellen van een ‘Action document’. Dit gebeurt door de Europese Commissie, die hiertoe een contract met een consultant aangaat om in samenwerking met het Land Curaçao het document te formuleren.

Vervolgens zal er door de Europese Commissie een financieringsovereenkomst met het Land Curaçao worden getekend, waarin ook uitvoeringsvoorwaarden worden vastgelegd. Het ligt in de verwachting dat dit in 2024 getekend zal worden.

Het in de publicatie genoemde infrastructuurproject uit de subsidieronde 2014-2020 betreft het 11e Europese Ontwikkelingsfonds (EOF)-programma. Voor Curaçao is de programmering van het programma getiteld ‘Building Resilient and Sustainable Communities in Curaçao’ in 2014 gestart, waarna in samenwerking met de Europese Commissie het Programming Document is opgesteld en vervolgens een financieringsovereenkomst is ondertekend op 18 mei 2021.

Gezien de uitvoering van het voorgaande EU-programma (10e EOF) nog gaande was en in de afrondende fase was, zijn de voorbereidingen voor de aanbestedingen van dit 11e EOF-programma ten behoeve van de uitvoering van infrastructurele projecten eind 2022 opgestart, zodat aanbesteding begin 2024 kan plaatsvinden waarna vervolgens met de uitvoering gestart wordt.

Opgemerkt moet worden dat de projecten voortvloeiende uit deze twee programma’s niet parallel aan elkaar zullen worden uitgevoerd, maar aansluitend aan elkaar. De infrastructurele projecten vanuit het 11e EOF-fonds gaan als eerste in uitvoering en vervolgens de nog nader te identificeren projecten vanuit het MIP-programma 2021-2027.

Roxienne Albertina, MBA, MSc. (woordvoerder minister-president van Curaçao)


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.