Analyse van onze redactie
Een ‘Process Letter Arawak’ van 20 december 2021; een (concept) ‘Head Hunting Protocol’ van 9 juni 2022; en een organogram van de ‘New Organization RdK’ van 3 december 2020. Dat is de ‘buit’ aan stukken die de 21 Statenleden van Curaçao aan het recente debat met premier Gilmar Pisas (MFK) over de Isla-raffinaderij hebben overgehouden. Dat blijkt uit een schrijven van de griffie van de Staten aan de leden.

De regeringsleider zegde tevens toe dat bepaalde vertrouwelijke documenten - de eerder achtergehouden informatie over geconstateerde vervalsingen in het kader van het CPR-traject - ter inzage worden gelegd; niet bij de Staten, maar uit voorzorg bij het kantoor van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK).
Los daarvan kreeg het parlement bovengenoemde drie stukken doorgestuurd. Volgens de griffie ‘van de minister’. De vraag is of de gekozen volksvertegenwoordigers er ook daadwerkelijk wat aan hebben, er wijzer van zijn geworden, maar vooral of dit werkelijk alles is in het zeer omvangrijke dossier van de zoektocht van RdK naar een nieuwe, betrouwbare operator van de stilgelegde raffinaderij.

Premier stelt drie RdK-stukken met bekende inhoud beschikbaar
Om te beginnen het organogram van RdK, waar zelfs nog de handtekening op staat van de Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, de voorganger van de huidige interim-directeur Patrick Newton. In mooie kleuren en blokjes worden de directieleden en -functies uitgetekend alsmede de afdelingen en subafdelingen.
De Process Letter gaat in op het Project Arawak, wat in feite al jaren de ‘codenaam’ is voor de speurtocht van RdK naar een nieuwe exploitant voor Isla en de olieterminal bij Bullenbaai. Bekende aspecten van dit proces met betrekking tot de ‘Binding Proposal Invitation’ en de toegang tot de ‘virtual data room’ worden hierin vermeld; alsmede een ‘site visit’ en de communicatie met de Steering Committee. Gevolgd door de indiening van het ‘Binding Proposal’, de selectie van de ‘Preferred Bidder’, waarna de ‘Heads of Agreement’ zou worden getekend. In het geval van CPR, Caribbean Petroleum Refinery, heeft het zover - tot een HoA - echter niet mogen komen; in verband met de geconstateerde en vastgestelde falsificaties. Laat staan tot een leasecontract. De Process Letter bevat weinig tot geen nieuwe feiten voor de Statenleden.
Dan, tot slot, het ‘Draft Head-Hunting Protocol to find a suitable Partner for the Oil Facilities in Curaçao’, zoals het document voluit heet. ‘Draft’ wijst erop dat het een concept betreft. Het zou eerst in augustus 2021 van kracht worden, maar die datum is doorgestreept en daarvoor in de plaats staat er nu 9 juni 2022.
Het project Arawak wordt kort toegelicht en verwezen wordt naar het regeerprogramma 2021-2025. De head-hunting-inspanningen worden geleid door de Steering Committee, die bestaat uit vier leden; waarvan twee aangesteld door RdK maar op aanbeveling/voordracht van de regering. Verwezen wordt naar de laatste versie van ‘RdK Policy on Safeguarding Integrity and Confidentiality for Project Arawak’, wat echter niet in het pakketje van premier Pisas aan de Staten zit.
De Steering Committee (alsmede de regering) wordt voorzien van alle nodige informatie, waaronder ‘a list of the basic requirements relating to the Partner, such as financial strength, knowledge and experience, social en business track record and access to oil markets’. In het geval van CPR is het misgelopen op het punt van de aantoonbare ‘financiële draagkracht’, ook wel ‘proof of funds’ genoemd. De diverse financiële partners van CPR konden CPR’s beloftes aan RdK niet waarmaken; sterker nog: er werden vervalsingen ontdekt.
Nadrukkelijk wordt in dit stuk verder uitgelegd dat de directeur van RdK de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft en behoudt en degene is die RdK contractueel bindt. Daarvoor heeft hij, Newton, de schriftelijke goedkeuring nodig van de raad van commissarissen (RvC) van RdK. Ook zal de (interim-)directeur geen definitieve overeenkomsten aangaan zonder voorafgaande instemming van de regering als vertegenwoordiger van de enige RdK-aandeelhouder.
Tijdens de besprekingen van een potentiële partner met de Steering Committee, zullen er van laatstgenoemde altijd ten minste drie leden aanwezig zijn. Alleen de regering kan het Land binden, waarbij gouverneur Lucille George-Wout meeondertekent. Het stuk beschrijft ook dat RdK het Protocol naar eigen inzicht mag en kan aanpassen, alsmede het proces op elk moment kan stopzetten. Onderaan stond eerst de naam van oud-directeur De Lannoy, maar die is doorgehaald en daaronder staat nu met de hand geschreven die van ‘P.A. Newton’.
Dit is wat de Statenleden van coalitie (MFK en PNP) en oppositie (PAR, MAN, TPK en KEM) toegestuurd kregen van de griffie namens premier Pisas. Het pakketje bevat geen tot nu toe onbekend gebleven feiten en de parlementariërs zullen er niet bepaald mee zijn opgeschoten.

ADletters logo


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.