Het is zeer veelzeggend als de gehele sector van medici - huisartsen, medisch specialisten zowel binnen als buiten het ziekenhuis CMC en andere deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg - de minister met klem verzoekt haar ‘stellingname terstond publiekelijk in te trekken’. Dit gebeurt met grote eensgezindheid en overtuiging, met vermelding van naam en toenaam plus handtekeningen van de voorzitters van de diverse vakverenigingen. Degene die wordt aangesproken is niet zomaar een minister, maar juist de bewindspersoon die belast is met en dus verantwoordelijk is voor de nationale volksgezondheid. Met haar uitspraken heeft minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) niet alleen voor consternatie onder medische professionals alsmede verwarring onder de burgers gezorgd, maar het kan haast niet anders dan dat dit ook tot onvrede binnen de ministerraad en ook binnen de grootste partij MFK heeft geleid. De verwijten van artsen en andere gezondheidsspecialisten zijn niet mals of verholen: ,,Het door u, niet alleen als verantwoordelijke minister maar ook als arts, propageren van het gebruik van niet effectieve middelen is zeer ernstig. Het draagt niet alleen direct bij aan het afzien van vaccineren, maar geeft een volledig onterecht gevoel van veiligheid bij mensen die deze middelen door uw uitspraken tot zich zullen nemen.” En nóg directer: ,,Dat zal leiden tot het minder houden aan publieke gezondheidsmaatregelen, met als gevolg meer dan nodige besmettingen, meer dan nodige ziekenhuisopnames, meer dan nodige morbiditeit en mortaliteit.” Met andere woorden: de huisartsen en medisch specialisten wijzen erop dat de uitlatingen van Pietersz-Janga leiden tot óngezondheid. Direct al bij haar aantreden zaaide deze bewindsvrouw twijfel doordat zij, nota bene als Gezondheidsminister en daarmee commandant van de troepen aan het oorlogsfront, weigerde aan te geven of zij gevaccineerd is: dat is volgens haar een privékwestie, terwijl het Curaçao Medical Center op dat moment uitpuilde van de covidpatiënten die in meerderheid níet ingeënt zijn. Nu gaat zij regelrecht in tegen het officiële overheids- en regeringsbeleid inzake de bestrijding van het coronavirus. Een beleid dat door het crisisteam en de zorgprofessionals wordt gedragen, maar óók door het kabinet-Pisas (MFK/PNP) en specifiek haar partijleider en de premier van dit land. Haar optreden ondermijnt het vertrouwen in de medische sector en tast het vertrouwen aan in het politieke leiderschap. In verband met de eenheid van het regeringsbeleid behoort de regering met één mond te spreken, maar dat gebeurt op dit onderdeel met Pietersz-Janga niet. Als de minister haar woorden niet intrekt dan past maar één maatregel: het ontslag van deze bewindspersoon.

ADCommentaar 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).