De crisis bij overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), zo moet de situatie inzake het verplicht met vakantie sturen van de directeur en twee andere functionarissen in verband met mogelijke poging tot omkoping wel worden genoemd, kon haast niet op een slechter moment komen. Binnen een jaar nadat de vorige directeur weg moest wegens onregelmatigheden, wordt de eerder hoog en integer geachte Roderick van Kwartel in verband gebracht met ‘aantijgingen van derden’ terwijl nader onderzoek nog niet heeft kunnen uitsluiten dat hij hierbij betrokken is (geweest). De consternatie is groot, zowel binnen als buiten RdK. Hoe is het toch mogelijk dat een goedbetaalde statutair directeur op zo’n belangrijke plek met zo’n vertrouwenspositie zich mogelijk zou hebben kunnen laten verleiden tot (een poging tot) omkoping - of erger: dit zelf heeft uitgelokt? En dit in een periode dat op Curaçao alle ogen gericht zijn op RdK en de uitkomst van de cruciale onderhandelingen om te komen tot een strategische partner - op zowel de korte termijn als de lange termijn - en daarmee de toekomst van de Isla-raffinaderij, en dus een paar duizend banen en een flink deel van de economische bedrijvigheid, zeker te stellen. RdK spreekt in een persverklaring van ‘vermeende aantijgingen van derden in verband met mogelijke strategische partners voor het exploiteren van de raffinaderij’. De zeer ernstige verwijten richting Van Kwartel en twee van zijn collega’s betreffen dan ook heel specifiek het cruciale traject om een internationale partij te vinden die de Isla nieuw leven in kan blazen (lees: redden). Hoe groot de schok ook is, de Raad van Commissarissen (RvC) van RdK heeft zeer juist gehandeld. Sterker nog: de toezichthouders namens de aandeelhouder het Land Curaçao kónden niet anders dan optreden zoals ze hebben gedaan. Juist om het vertrouwen in binnen- en in dit geval vooral buitenland te houden; dat mogelijke kandidaten voor het strategisch partnerschap te maken hebben met een zuivere RdK, met een RvC en regering die niet aarzelen kordaat op te treden als zelfreiniging nodig is. Natuurlijk is dit een smet voor de overheids-nv en daarmee voor premier Eugene Rhuggenaath (PAR) die zelf politiek belast is met RdK en de energieketen. Zonder iemand meteen te veroordelen, stelt het echter gerust dat mogelijke rotte appels (en zwakke broeders) direct uit de mand worden verwijderd om eventuele besmetting te voorkomen. Met de aanstelling van Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy - voormalig directeur van havenbedrijf CPA - die tijdelijk belast is met de leiding bij RdK, heeft de Raad een kundig en vooral vertrouwenwekkende persoon gevonden die sturing geeft aan het vereiste spoedig herstel van het vertrouwen in RdK en in Curaçao.

ADCommentaar 800


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).