Het Sint Maartense parlementslid Frans Richardson (United Sint Maarten Party, USP) heeft geblunderd met zijn ‘beschuldigingen’ aan het adres van justitie; specifiek Nederlandse functionarissen van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) van het Openbaar Ministerie. In een Statenvergadering verklaarde hij met de nodige bravoure ‘bewijs’ te hebben dat misdrijven van twee Nederlandse TBO’ers - ze zouden zich bij de huiszoeking in december 2016 in de woning van Francesco Corallo schuldig hebben gemaakt aan diefstal van juwelen - met de mantel der liefde wordt afgedekt en afgedaan/vergoelijkt als ‘We zijn allemaal mensen en maken allemaal fouten’. Dit om aan te tonen dat ‘locals’ - zoals Richardson - onmiddellijk zwaar aangepakt en gestraft worden als ze de fout in gaan, maar dat Europees-Nederlandse agenten ermee wegkomen. Richardson toonde een schrijven met de opmerkelijke datum 1-8-16 (op zijn Amerikaans, in plaats van 8-1-16) van H. Festen op briefpapier van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie aan ex-hoofdofficier Ton Maan. Wat blijkt? Hanneke Festen werkt(e) helemaal niet bij het Hof. Aldus een persverklaring van het F04 Vrouwe Justitia 1Openbaar Ministerie in Philipsburg. En het OM correspondeert nu eenmaal niet op briefpapier van het Hof. Het OM herkent zich naar eigen zeggen geheel niet in de bewering van Richardson en distantieert zich van het stuk: ,,De brief die door de heer Richardson is getoond heeft mevrouw Festen niet geschreven of verstuurd aan de heer Maan, voormalig hoofdofficier van justitie Sint Maarten. Deze heeft hem dus ook niet ontvangen”.
Fake dus. Valselijk opgemaakt. Op zichzelf al buitengewoon ernstig en daarom moet uitgezocht worden wie hierachter zit, met als kennelijk doel het gerechtelijk systeem schade in diskrediet te brengen. Maar waarom heeft volksvertegenwoordiger Richardson zich hiervoor geleend, zich niet beter geïnformeerd of laten informeren vóórdat hij de mist inging door in het parlement deze valse hype te veroorzaken? Waarom heeft hij zich er niet vóóraf van vergewist dat hij zijn verklaringen baseerde op een authentiek document? Eén telefoontje aan de minister van Justitie, of één checkvraag bij het OM op Sint Maarten zou voldoende zijn geweest. Nee, het USP-Statenlid wilde en moest scoren. Scoren om justitie op zijn eiland - zijn autonome land binnen het Koninkrijk - in een kwaad daglicht te plaatsen. Why Frans?
Wellicht omdat Richardson kortgeleden op een voor hem onwelgevallige wijze zélf in aanraking is gekomen met de openbaar aanklager; medio februari dit jaar werd hij opgepakt als verdachte van het aannemen van steekpenningen en belastingfraude.
Is het dan puur goedkope payback time? Dat Richardson zijn gram wil halen omdat het binnen de trias politica onafhankelijke opsporingsapparaat gewoon haar werk doet? Dezelfde parlementariër wordt er óók nog eens van verdacht betrokken te zijn geweest bij het kopen van stemmen. In een detectiveserie zou men al snel zeggen dat Richardson dus ‘een motief’ heeft voor het afkraken van het OM. En in het bijzonder als het uit het Europese deel van het Koninkrijk afkomstige officieren, agenten en rechercheurs betreft. Die pottenkijkers kunnen sommige politici en beleidsbepalers dan ook missen als kiespijn. En daarom gaan sommigen zover de bevolking zand in de ogen te gooien. Te misleiden en zelfs Vrouwe Justitia - symbool van de rechtvaardigheid - of te offeren door haar af te schilderen als het grote kwaad. Uiteraard worden er door de justitiële autoriteiten fouten gemaakt en zitten er soms ook rotte appels tussen, maar dat wil niet zeggen dat het (hele) apparaat fout is.
Waar voor gewaakt dient te worden, is dat in vooral kleine (ei)landen de machtige onderwereld de greep overneemt van de kwetsbare bovenwereld. Sint Maarten telt naast Richardson nog twee andere verdachten in het parlement. Op Curaçao blijven verdachte politici, zelfs na door het gerecht en in tweede instantie door het Hof te zijn veroordeeld, ook gewoon zitten. Zonder schaamte. Natuurlijk hebben zij er eigen belang bij om richting de burgers en media justitie zwart te maken en constant te zagen aan één van de fundamenten van onze rechtsstaat. De vraag die de bevolking zichzelf telkens moet stellen, is of de samenleving hiermee gebaat is. To the people of Sint Maarten: Don’t kill Lady Justice!


maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).