In de politiek is alles mogelijk. Dus ook bij de coalitievorming. Want zeven weken nadat MFK-leider Gerrit Schotte een eigen partij met een eigen campagne begon omdat de partij MAN met hem brak, lijken MFK en MAN toch samen in een coalitie te stappen. Voor Schotte’s beweegredenen valt nog wel begrip op te brengen, hij zoekt immers een meerderheid om de nieuwe regeringsleider van Curaçao te worden. Maar waarom wil een intellectuele partij als MAN, na zwaar electoraal verlies, met twee zetels naar de pijpen van de afvallige Schotte met vijf zetels dansen? Dat is nog maar één aspect van een eventuele combinatie MFK-PS-MAN. Inhoudelijk-programmatisch maakt het kennelijk weinig uit dat er aanzienlijke verschillen zijn. In elk geval is het geen struikelblok voor Schotte en MAN dat Helmin Wiels van Pueblo Soberano er voor Curaçaose begrippen vrij extreme standpunten op nahoudt en idem voorwaarden stelt. Zo verklaarde de PS-leider maandag voor Telenotisia dat ‘onafhankelijkheid van Curaçao een conditio sine qua non’ (noodzakelijke voorwaarde) is. Geldt dit ook voor Schotte, zijn partijgenoten en hun sponsors? Willen zij hun EU-paspoort inleveren? Wiels gaf ook al aan de portefeuilles Economie, Onderwijs en Justitie op te eisen. Dezelfde PS-leider verklaarde op verkiezingsdag dat ‘alle leden van het Openbaar Ministerie en alle leden van de rechterlijke macht corrupt zijn’. Het is tevens Wiels die tegen bijvoorbeeld de USFOL-basis op Hato is. Deelt Schotte deze vergaande denkwijzen? En dan de Staatsregeling, waarvan Wiels zijn eigen en geheel andere variant heeft. Maar vooral het feit dat de PS-voorman gisteren aankondigde volgende week in Den Haag bij de Slot-RTC het complete pakket met onder meer consensusrijkswetten te zullen blokkeren, als hij deel uitmaakt van het nieuwe Curaçaose bestuur. Dat betekent maar één ding: een streep door 10-10-10, waar sinds 2005 aan is gewerkt. Bij coalitievorming moet altijd water bij de wijn worden gedaan. Maar alle principes overboord zetten, alleen maar om op het pluche te zitten, is niet alleen opportunistisch; het geeft bij een deel van de bevolking ook een gevoel van onbehagen en onzekerheid. Het worden nog spannende en cruciale dagen, waarbij partijen hopelijk niet alleen kijken naar eigen gewin op basis van een getalsmatige meerderheid, maar ook of er ideologisch en inhoudelijk wel een gezonde basis is voor een bestuursakkoord dat lange tijd standhoudt en goed is voor Curaçao.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.