Het Curaçao North Sea Jazz Festival was een topprestatie. Het betrof niet alleen een muzikaal hoogstandje - dat kan aan de artiesten wel worden overgelaten - maar ook een logistieke en organisatorische tour de force, die Curaçao aan zichzelf, maar ook de wereld liet zien. Het geheel liep vanaf dag één gesmeerd: met een overweldigend gratis optreden van Alberto Barros maandag op het Brionplein, tot aan de laatste muziekklanken in de nacht van zaterdag op zondag bij het WTC. Het gevoel was er een van ‘Yes we can!’ Curaçao kan ook erg veel. Sámen met anderen. Zoals met North Sea Jazz en Mojo uit Nederland. Kennis en ervaring kunnen worden ingehuurd en omgezet in eigen voordeel, mits erkend wordt wat de eigen sterke en zwakke punten zijn. Curaçao mag trots zijn op wat de afgelopen week is neergezet en wat in 2011 en 2012 wordt voortgezet. Het initiatief is niet van een gedeputeerde of Eilandsraadslid. Ook niet een overheidsdienst, toeristenbureau of een belangenvereniging van het bedrijfsleven. Maar van een individu met een visie: zakenman Gregory Elias, die dit met zijn Fundashon Bon Intenshon opzette en bekostigde. Een woord van dank is zeker op zijn plaats.

Wanprestatie
In dezelfde week was er ook een wanprestatie. Als een dief in de nacht heeft de vorige Eilandsraad, één dag voor de installatie van de nieuwe Raad, in een vergadering die in alle stilte pas daags ervoor werd opgeroepen, het eigen pensioen geregeld. Een in alle opzichten buitensporig riante oudedagsvoorziening, die voor niemand anders is weggelegd. Bovendien besloten zij zichzelf met gemeenschapsgeld door te betalen tot medio 2011, als het Eilandgebied allang niet meer bestaat. Voor werknemers en werkgevers in de particuliere sector is zoiets ondenkbaar. Een wanvertoning is óók dat al een paar uur nadat de nieuwe Eilandsraad was geïnstalleerd de vrees werd bevestigd dat de nieuwe coalitie tot op het bot verdeeld is over de meest fundamentele kwestie van de afgelopen tijd: de Staatsregeling. MFK stemde voor, maar beide andere coalitiepartijen - PS en MAN - tegen. Geen dankwoord daarom voor deze volksvertegenwoordigers; eerder boe-geroep.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.