Centrale Bank-president Emsley Tromp had geen andere keus dan te besluiten om voorlopig afstand te nemen van de belangrijke instelling waar hij leiding aan geeft en daarmee het Openbaar Ministerie (OM) alle medewerking te verlenen bij het onderzoek naar mogelijk strafbare feiten. Elke (hoge) functionaris die formeel verdachte is in een strafzaak dient deze ruimte te bieden aan het onderzoeksproces en dit niet te verstoren door bijvoorbeeld zijn aanwezigheid op de werkvloer of door zich te bemoeien met de dagelijkse gang van zaken. De beschuldigingen aan het adres van de topman van de CBCS zijn dermate ernstig, (belasting)fraude en witwassen van geld, dat het haast niet uitmaakt of dit in de ‘privésfeer’ zou zijn gebeurd - zoals het OM aangeeft - of dat dit (in)direct verband houdt met zijn werk als hoogste baas van het toezichthoudend orgaan van de financiële sector in de landen Curaçao en Sint Maarten. Dan past enkel nog het per direct tijdelijk terugtreden. Ook al ontkent hij zelf ‘ten sterkste’ alle verdenkingen.
Het gaat hier niet op de eerste plaats om het belang van de persoon Tromp, maar boven alles om het voorname instituut de Centrale Bank dat boven alle twijfel verheven dient te zijn. Daarbij moet wel duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het verspreiden van (valse) geruchten en speculatie, wat door het rapport-Rosenmöller over de periode van het kabinet Schotte krachtig werd afgekeurd, en anderzijds de formele verdenking door justitie. Aangenomen mag en moet worden dat zowel procureur-generaal Guus Schram en zijn korps officieren van justitie als de onafhankelijke rechter-commissaris (in de zaak-Tromp overigens opvallend van Sint Maarten), uiterst zorgvuldig te werk gaan. Dat dient sowieso altijd al te gebeuren, in elk strafrechtelijk onderzoek en tegen iedere verdachte, maar het lijkt aannemelijk dat in het geval van een inval op het woonadres van de president van de Centrale Bank hier nog meer aandacht voor is.
Want dit heeft zeer vergaande gevolgen voor het aanzien van de CBCS als instituut en ook voor de kleine, maar wel autonome Caribische landen in het Koninkrijk. Zou zoiets überhaupt denkbaar zijn indien het de president van De Nederlandsche Bank betreft? Verder zijn vriend en vijand het erover eens dat het gebeurde en vooral de wijze waarop weleens van invloed kan zijn op de uitslag van de aanstaande verkiezingen. Want amper 24 uur na de huiszoeking proberen partijen die al eerder aasden op het vertrek van Tromp hiermee hun gelijk te claimen en er electoraal gewin mee te behalen. Zoals ex-premier Gerrit Schotte, die vindt dat de president als verdachte definitief moet opstappen, maar zelf als veroordeelde nog gewoon aanblijft als Statenlid. Het Recherche Samenwerkingsteam (RST), het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) en het OM moeten doen wat ze moeten doen - ongeacht wie het betreft, want juist daarom is Vrouwe Justitia blind - en ook de wettige middelen inzetten die ze daarvoor tot hun beschikking hebben. Was er echter niet ook een manier die minder heftig en toch net zo effectief is, vooral nadat Tromp twee maanden terug zelf een dossier over zichzelf aan de PG overhandigde en zich beschikbaar stelde voor beantwoording van vragen? De tijd zal het leren.
Tegen Tromp heeft het OM ernstige verdenkingen geuit. Hij wil de komende tijd de kans krijgen om alle medewerking aan het onderzoek te verlenen en vertrouwt er naar eigen zeggen op dat op korte termijn duidelijk wordt dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. Dit onderzoek zal moeten uitwijzen of de CBCS-topman, die al jaren de stabiliteit van eerst de Antilliaanse en nu de Caribische gulden behartigt, inderdaad ten aanzien van zijn privéfinanciën correct heeft gehandeld. Zo dat niet het geval is, dan dient dat onmiddellijk consequenties te hebben en moet hij nog vóór een eventuele veroordeling het veld ruimen als president. Of is tegen hem te zwaar geschut ingezet? Populair gezegd: is met een kanon op een mug geschoten? Mocht dit blijken, dan kan ook dit laatste niet zonder gevolgen blijven, want met het staatsbelang van geen enkel land - groot of klein - mag op lichtzinnige wijze worden omgegaan.

ADletters logo


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.