Bij Selikor heerst een zieke toestand. Vakbondsleider Sillé van BTG vindt het maar opmerkelijk dat Selikor-directeur Kook ‘ziek’ is op het moment dat er een belangrijk onderhoud plaatsvindt met ontevreden personeelsleden. Eerder meldde een groep van zo’n dertig werknemers zich ‘ziek’ omdat een deel van het personeel zich niet kan vinden in de aanstelling van een aantal voormannen bij de overheids-nv. Het lijkt erop dat het zich ziek melden wordt misbruikt om andere doelen te realiseren, zoals het kracht bijzetten van protest of ongenoegen. Het gebeurt niet alleen bij Selikor. Ook andere instellingen hebben er last van. Vooral aan de overheid gerelateerde instellingen, zo lijkt het. Er bestaat een ‘ziekelijke’ neiging om zich bij een conflict direct maar arbeidsongeschikt te laten verklaren en daarmee de ander te duperen. Doorgaans werken artsen hier vrij eenvoudig aan mee. Als men zich een paar dagen later verplicht moet melden bij de SVB of bij de bedrijfsarts/Arbo, dan blijkt de ziekte vaak verdwenen. Dit gedrag is fnuikend voor een samenleving. Het ontwricht ook de organisatie en de output van de dienstverlening. En als het overheidsinstellingen of -bedrijven betreft gaat het ten koste van de maatschappij als geheel en de bevolking, die niet krijgen waar ze voor betalen en recht op hebben.
Bij Selikor is veel mis, zo bleek uit het concept-rapport van PwC over het nationale overheidsvuilnisophaal- en verwerkingsbedrijf. Die problemen vereisen de aandacht van allereerst de directie, maar ook van de Raad van Commissarissen en de politiek verantwoordelijke minister. Laatstgenoemde, minister Victorina, kan echter niet - zoals hij aanvankelijk wel van plan leek - besluiten om de kennelijk gewraakte aanstellingen van voormannen terug te draaien. Daarmee gaat de bewindsman zijn boekje volledig te buiten. Selikor is geen ambtelijke dienst en zelfs dan heeft de minister niet de macht om zomaar eigenhandig te beslissen. Victorina heeft mogelijk ongewild maar niet minder onhandig de situatie bij Selikor verder verziekt. Wat dient te gebeuren bij Selikor is dat de rust, maar vooral ook de orde en discipline intern weer terugkeren. Als daarvoor meer controle en voormannen (van buitenaf) nodig zijn, bijvoorbeeld omdat blijkt dat onderdelen en voorraden verdwijnen, dan dient de directie daartoe te (kunnen) beslissen. Tegelijk moet het bestuur in overleg blijven met de werknemers om elk begin van een verziekte sfeer te voorkomen. Een schoon eiland - zeker met de dreiging van het zikavirus - en regelmatige vuilnisophaal zijn essentieel voor een gezond eiland.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).