Voorstel aan ministers om Lopez Ramirez aan te houden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De raad van commissarissen (RvC) van de Centrale Bank CBCS heeft er spijt van Daniel Hodge eerder te hebben aanbevolen als mogelijk nieuw en toekomstig RvC-lid.

hodgeDe kwestie gaat een tijd terug en speelt kennelijk nog, of beter gezegd, weer. Zo blijkt uit recente correspondentie.
Op 19 april 2022 - ruim twee jaar geleden - had de RvC de beide ministers van Financiën (van Curaçao en Sint Maarten) laten weten dat de zittende commissarissen niet op de hoogte waren van het juridische geschil tussen Hodge en de PSB Bank, waar hij voorheen directeur was.
Zo staat in een brief die deze krant heeft ingezien. ,,En dat wij hem niet zouden hebben aanbevolen als wij hiervan op de hoogte waren geweest.” Het is niet duidelijk wanneer die aanbeveling is gedaan, maar onder meer deze krant berichtte in maart 2022 over de rechtszaak.
Even leken de problemen opgelost. Tijdens een onderhoud met Hodge, in februari dit jaar, zou hij hebben aangegeven bereid te zijn het verdere proces van zijn voordracht en benoeming aan te houden, tot het vonnis dat in zijn rechtszaak zou worden gewezen.
Op 18 maart was er uitspraak, waarbij Hodge is veroordeeld tot (terug)betaling van een aanzienlijk bedrag aan PSB Bank. Intussen heeft hij hoger beroep aangetekend, zo liet hij de redactie weten zonder er op dat moment meer over te willen zeggen.
De RvC vindt zijn benoeming niet (meer) kunnen – noemt het ‘niet opportuun’ - gezien de omstandigheden waarbij er een juridisch geschil is en verstoorde relatie met een onder toezicht gestelde instelling van de CBCS.
Hodge zou begrip hebben getoond, en besproken zou zijn dat hij zijn kandidatuur vrijwillig zou intrekken. Dit zou hij in een brief bevestigen. Echter, in plaats daarvan stuurde Hodge een mail waarin hij aangeeft op advies van zijn advocaat zijn kandidatuur niet in te trekken.
De RvC informeert de vermogensgerechtigden (de ministers van Financiën), en ook de gouverneurs, die uiteindelijk beslissen. De zittende commissarissen zijn van mening dat niet moet worden doorgegaan met de voordracht en benoeming van Hodge, ook omdat de uitkomst van het hoger beroep nog lang op zich kan laten wachten.
Op het aanbevelingslijstje staan nog twee andere kandidaten. De ministers wordt gevraagd ‘met inachtneming van de chronologie’ hiermee verder te gaan. Dit is volgens de RvC van grote waarde voor het ‘behouden van kennis’ binnen de raad en ‘bevorderlijk voor de continuïteit van het toezicht op de CBCS’.
,,Immers, dit aanbevolen lid vervult momenteel de functies van tijdelijk lid en waarnemend voorzitter van de RvC, naar volle tevredenheid van een ieder.” Deze laatste persoon betreft Julian Lopez Ramirez. Naast hem bestaat de RvC volgens de website van de CBCS uit de volgende leden: Miroslava Wedervoort, Patrick Newton, Ahmed Bell en Jason Rogers.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.