‘Voorziening treffen voor verliezen CMC’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) hanteert richting de Curaçaose minister van Financiën een scherpe(re) toon als het gaat om de ‘financiële problematiek CMC’ en wat dit betekent voor de Landsbegroting.

logo cft,,Het Cft adviseert al vanaf 2022 om de evidente risico’s van de financiële problemen van het CMC nader toe te lichten en met een (meerjarige) voorziening in de begroting te verwerken”, schrijft voorzitter Lidewijde Ongering aan MFK-minister Javier Silvania. De brief is van eind vorige week. Ook in de voorlaatste brief zag het College zich gedwongen de bewindsman hierop te wijzen, die de kwestie echter wegwuifde.

,,Helaas volgt Curaçao dit advies niet op”, stelt de voorzitter van de financiële toezichthouder. In zijn recente reactie gaf Silvania aan dat de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (dat is hijzelf) eind mei 2024 de definitieve resultaten van de, onder leiding van de Regiegroep Sanering CMC-entiteiten uitgevoerde onderzoeken, zal aanbieden aan de Raad van Ministers.

De RvM zal op basis van deze resultaten besluiten over de gewenste oplossingsrichting. ,,Curaçao licht deze oplossingsrichting in zijn reactie niet nader toe en stelt eventuele gevolgen voor de Landsbegroting - waaronder het treffen van een voorziening - pas te kunnen bepalen nadat de RvM een formeel besluit heeft genomen over het vervolgtraject.”

Het Cft stelt daar tegenover ‘het evident te achten dat de financiële problematiek van het CMC de Landsbegroting meer zal raken dan nu uit de begroting blijkt’ en noemt ‘de begroting op dit punt onvolledig’.
Het meerjarige exploitatieverlies van het CMC-ziekenhuis heeft geleid tot een negatief eigen vermogen van 147 miljoen per eind 2021. Deze vermogenspositie is naar verwachting verder verslechterd als gevolg van de verliezen in 2022 én 2023 en zal ook in 2024 niet verbeteren. ,,Al met al is er sprake van een omvangrijk negatief eigen vermogen”, stelt Cft-voorzitter Ongering.

,,Reeds nu is duidelijk dat, ook met daadkrachtig optreden, het CMC onvoldoende (doelmatigheids-)winst zal kunnen realiseren om het jaarlijkse verlies volledig weg te kunnen nemen.” Ook vindt het Cft het ‘onwaarschijnlijk dat op korte termijn in de fondsen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voldoende financiële middelen kunnen worden gegenereerd om deze achterliggende en toekomstige verliezen op te vangen’.

,,Tegen deze achtergrond kan Curaçao er naar oordeel van het Cft niet mee volstaan de gevolgen voor de Landsbegroting langer uit te stellen.” Dat Curaçao de rente- en aflossingsverplichting op de lening van Nederland voor de bouw van het ziekenhuis nakomt, zoals Silvania zich verweerde, doet daar niet aan af.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.