Eigenaar gaf geen gehoor aan verzoeken overheid

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De panden aan de Breedestraat 190 en 190a, gelegen in Otobanda, zijn met de grond gelijk gemaakt. Dit gebeurde gisterochtend, in opdracht van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

VVRPbouwval2De panden vormden al langere tijd een risico, vanwege het instortingsgevaar door de belabberde staat waarin ze verkeerden. De afgelopen periode is de conditie van het gebouw door regenval in rap tempo nog verder verslechterd.
,,De overheid heeft een expertisebureau onderzoek laten doen. De conclusies van dit rapport vormen een van de bases voor de beslissing om het gebouw te ontmantelen”, zo is te lezen in een persbericht van VVRP.
De eigenaar van de panden zou door VVRP meermaals zijn benaderd, maar wegens het uitblijven van een reactie heeft de overheid zelf het heft in handen genomen, om schade aan andere gebouwen en/of letselschade aan personen te voorkomen. De kosten van de sloop zullen worden verhaald op de eigenaar, zo zegt het ministerie.
Een van de specifieke risico’s die genoemd worden, is dat het inmiddels gesloopte pand serieuze schade zou kunnen aanrichten aan het naastgelegen monumentale pand op nummer 188. Het doel van de overheid was dan ook om tijdens de sloop van het pand, dit monument aan de rechterzijde ervan zo goed mogelijk te behouden. Een multidisciplinair team hield daarom het sloopproces nauwlettend in de gaten.
Tijdens de sloopwerkzaamheden is gisteren een deel van de Breedestraat afgesloten geweest. Automobilisten en voetgangers werden omgeleid.
Het is niet de eerste keer dat het bouwvallige pand in het nieuws is. Op 11 februari, de dag van de Gran Marcha, werd het gebouw op het laatste moment nog gestut en moesten de deelnemende carnavalsgroepen ter hoogte van dit gebouw hun muziek stoppen. Dit alles om te voorkomen dat er brokstukken naar beneden zouden vallen, of dat in het ergste geval zelfs het hele gebouw zou instorten, met alle rampzalige gevolgen van dien.

19e-Eeuws monument
Het monument dat beschermd moest worden voor het instortingsgevaar van het aangrenzende pand, is gelegen aan Breedestraat 188. Dit monument, dat volgens de monumentenwebsite van de dienst Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) geen naam heeft, is gebouwd in de 19e eeuw.VVRPbouwval1
Op diezelfde website wordt uitgelegd wat de monumentale waarde van dit pand precies is. Enerzijds wordt de bouwhistorische waarde benoemd, vanwege de typische 19e-eeuwse gevel.
Maar ook de cultuurhistorische waarde maakt dat het gebouw als monument is aangemerkt, ‘als gebouw dat deel uitmaakt van een van de weinige bestaande voorbeelden van de voor Otrobanda typische oude koraalstructuur’, zo is op de monumentenwebsite te lezen. Daarnaast is het gebouw onderdeel van een beschermd monumentaal stadsgezicht.

Foto's Jeu Olimpio


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.