‘Aangifte enquête-cie kan vertrouwen ondervraagden schaden’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De aangifte die de parlementaire enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO) bij het Openbaar Ministerie (OM) heeft gedaan is prematuur. Bovendien kan dat het vertrouwen van de geïnterviewde personen achter gesloten deuren schaden. Zij mogen er volgens commissielid Gwendell Mercelina, van regeringspartij PNP, zoals vastgesteld in de regels van de parlementaire enquête, vanuit gaan dat afgelegde verklaringen noch tegen de getuige zelf noch tegen een derde in rechte kunnen worden gebruikt. Er kan alleen aangifte gedaan worden als een getuige meineed heeft gepleegd. ,,Een besluit om mogelijk aangifte te doen op basis van getuigenverklaringen is derhalve uiterst merkwaardig en kan het onderzoek in de weg staan”, aldus het Statenlid.

F01 HNO EnqZijn mening staat haaks op die van commissievoorzitter Eduard Braam (MFK). Braam stelt tegenover deze krant: ,,Er staat nergens in de enquêteregeling wanneer of op welk tijdstip wel of niet aangifte kan worden gedaan. Ik heb van begin af aan gezegd dat wij gaandeweg aangifte kunnen doen, indien nodig. De commissie heeft de beslissing genomen ten aanzien van de aangifte, na goed overleg met deskundigen op dit gebied. Er heeft dus vooraf een deugdelijk onderzoek en overleg plaatsgevonden alvorens over te gaan tot aangifte. Met de aangifte kan het OM de commissie helpen om de nodige informatie op tafel te krijgen. Alle beslissingen binnen de commissie worden op een democratische manier genomen. Bij bereik van een quorum en met een meerderheid van stemmen. Het OM is een extra instrument dat de commissie mag en kan gebruiken voor advisering, maar ook bij verdenking/constatering van een strafbaar feit.”

Ook politicus van de MAN-PIN-combinatie, Eugene Cleopa, vindt het vreemd dat er nu al aangifte gedaan is bij het OM, terwijl het onderzoek nog niet volledig is afgerond. ,,Stelt u voor dat het OM op dit moment een strafzaak begint, dan doorkruist dit het onderzoek en moet naar mijn mening de parlementaire enquête direct stoppen”, aldus Cleopa. Hij merkt ook op dat de commissie in naam van de hele Staten is ingesteld en dat het afgeronde rapport eerst aan de Staten moet worden voorgelegd. ,,Het zijn vervolgens de Staten die daarna beslissen of er aangifte wordt gedaan”, zo voegt hij eraan toe. ,,Het is niet aan een handjevol Statenleden in de commissie om dit eigenhandig te besluiten.”

Mercelina vindt ook dat eerst het hele onderzoek moet zijn afgerond. Hij heeft binnen zijn partij diverse malen benadrukt dat als een aangifte in een te vroeg stadium door de enquêtecommissie wordt gedaan, dit het verdere onderzoek zou kunnen belemmeren. Hij vindt dat ‘eventuele wensen om te vervolgen in het eindrapport moeten worden vermeld’. ,,Op die manier kan het OM een weloverwogen beslissing nemen over een eventuele vervolging. Immers de mogelijke verdachten zijn dan beter in kaart gebracht”, zo voert hij aan in een schrijven dat naar de Statenvoorzitter is opgestuurd.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.