Totaal 3.296 woningen opknappen voor 263 miljoen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vier Curaçaoënaars, Ephraim Cijntje, Stanley Ignacio, Anthony Cijntje en Edmund Christiaan, hebben een rapport opgesteld over de woon- en leefsituatie op Curaçao met als doel ‘een project op te zetten om in verval geraakte woningen in arme wijken te hernieuwen’.

woningherstelHet rapport is zowel naar staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties opgestuurd, als naar de Staten. Saskia de Reuver, directeur Landen Koninkrijksrelaties, reageert vriendelijk en waarderend, maar stelt duidelijk dat het woonbeleid des Curaçaose regering is, hoewel via het Landspakket gewerkt wordt aan het weerbaarder en veerkrachtiger maken van de bevolking. Naar de Staten schrijven de initiatiefnemers: ,,Wij hopen met dit rapport de Staten, in het bijzonder de vaste commissie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), te kunnen overtuigen van de noodzaak voor het verhelpen van de slechte woon- en leefsituatie op Curaçao.”
Het viertal heeft het eiland opgedeeld in elf regio’s en per regio aangegeven hoeveel woningen in slechte staat verkeren. In totaal gaat het om 3.296 woningen waarmee een renovatiebedrag van 263,7 miljoen gulden is gemoeid (80.000 gulden per woning). De financiering zou moeten komen van fondsen van Nederland, de Europese Unie of de United Nations die hiervoor benaderd moeten worden. Bronnen die de opstellers gebruikt hebben zijn de Census 2011, de Nationale Gezondheidsenquête Curaçao 2017 en de Economische status van de bevolking van Curaçao, juni 2015.
Het rapport richt zich op een plan voor het hernieuwen van (leegstaande) woningen, voltooiing van onafgebouwde woningen of woningverbetering voor mensen met een laag inkomen. ,,Dit verdient ook de aandacht van de overheid”, zo voegt het viertal hieraan toe, nadat eerst is geconstateerd dat bij Domeinbeheer een lijst (2017) ligt van 2.496 aanvragen voor een woonkavel, maar dat het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) voor het verkavelen van terreinen geen geld beschikbaar heeft. Ook wordt gewezen op de wachtlijst van 6.716 woningaanvragen bij Fundashon Kas Popular (FKP) voor toewijzing van een sociale huurwoning en dat FKP voornamelijk projecten uitvoert voor nieuwbouw van middenstandswoningen.
Over het hernieuwen van woningen stellen de opstellers: ,,Het aantal woningen in slechte tot zeer slechte conditie is 3.296. Een knelpunt bij deze projecten in de arme wijken is de rechtstoestand van de gronden, waardoor alle opstallen toekomen aan de grondeigenaren door natrekking. Voordat het project uitgevoerd kan worden is het noodzakelijk de woning in slechte conditie aan een juridisch en sociaal onderzoek te onderwerpen.” Domeinbeheer en SOAW moeten dit onderzoek uitvoeren. Domeinbeheer zal per woning moeten nagaan wat de rechtstoestand is van het perceel waarop de woning gevestigd is. Gaat het om huurgronden, erfpacht of eigendom? Als de gegevens bekend zijn (ook meetbrieven bijvoorbeeld) dan moeten sociaal werkers van SOAW een onderzoek doen en bepalen wat de conditie is van de woning en de woonsituatie van de bewoner(s). Op basis van alle gegevens kan vervolgens vastgesteld worden of een woning voor vernieuwing in aanmerking komt.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.