Onduidelijkheid over opschoning invordering 2017 en ouder

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De wettelijke basis voor het kwijtschelden van belastingschulden van 2017 of ouder, wat rond het afgelopen weekeinde bekend werd gemaakt door minister Javier Silvania, lijkt (vooralsnog) te ontbreken.

FinancienVragen hierover aan de bewindsman worden ontweken of blijven almaar onbeantwoord, terwijl hij normaal gesproken veel van dit soort documenten - in het kader van de door hem gepropageerde transparantie - publiceert op zijn Facebookpagina. Ten minste drie vooraanstaande belastingadviseurs op Curaçao laten deze krant weten zo’n officieel stuk niet te hebben gezien.
,,Wij hebben nog niets in handen gekregen. Alles is uitgevoerd zonder iets officieels”, zegt een van de fiscalisten. ,,De minister van Financiën had al op Facebook gedeeld dat de invorderingsmaatregelen werden gestopt, maar toen was het beslisdocument nog niet gereed.”
Op de vraag aan een andere belastingexpert of hun kantoor een landsbesluit onder ogen kreeg, waarin de al dan niet oninbare belastingvorderingen van 2017 en ouder worden kwijtgescholden, luidt het antwoord: ,,Nog steeds niets gezien.”
Een derde adviseur zegt hetzelfde. Geen van de benaderde personen of kantoren wil formeel reageren ‘in het belang van de cliënten’ en om ‘mogelijke aanvallen te voorkomen’. Maar de voorlopige conclusie van een van hen is dat gouverneur Lucille George-Wout mee zou moeten tekenen.
Dat geldt voor kwijtschelding, oninbare vorderingen en verjaring. Dat dient bij landsbesluit te worden vastgesteld en dan tekent de gouverneur mee. Het Kabinet van de Gouverneur verwijst voor alle informatie hierover naar de verantwoordelijke minister himself. Die benadrukt meestal zijn open wijze van opereren, maar geeft dus op dit moment niet thuis. Anderen verwachten dat hiervoor een Ministeriële Regeling (MR) is gebruikt of nog in de maak is.
,,De eerste fase van de opschoning van de vervuilde invorderingsbestanden van de Ontvanger is klaar”, liet de bewindsman een paar dagen geleden via sociale media weten. Een dag eerder werd door Silvania als ‘breaking news’ aangekondigd dat het bestand van 2017 en ouder zou verdwijnen en hij adviseerde belastingplichtigen hun debiteurenkaart op te vragen om te controleren dat de opschoning daadwerkelijk en op correcte wijze was verlopen.
,,Ongelooflijk”, zegt een fiscaal specialist. ,,Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt op zo’n manier. Volgens mij was er ooit op Sint Maarten ook een vergelijkbare actie, maar dat is lang geleden. Binnenkort kunnen we weer debiteurenlijsten opvragen; we zijn benieuwd!”
Voorlopig echter geen officieel beslisdocument en dus ook geen officiële (memorie van) toelichting. Zo is niet bekend voor welk (totaal)bedrag bij de Ontvanger wordt afgeboekt.
Verder is er onduidelijkheid over de onroerendezaakbelasting (ozb) en of deze ook onder de kwijtscheldingsregeling valt. Sommigen berichten van wel. Silvania zelf schreef op zijn favoriete platform dat álle oude belastingschulden vervallen - van 2017, 2016, 2015, 2014 etc. - en dat dit ook geldt voor de ozb.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.