Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De school voor funderend onderwijs van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), het Sint Antonius College, begint augustus 2023 met twee Engelstalige kleuterklassen volgens het concept English Immersion School (EIS).

engelseschool,,De instructietaal in deze klassen is grotendeels Engels, gecombineerd met gerichte aandacht voor Papiaments en Nederlands. Het is een op maat gemaakt programma mede gefinancierd door het Amerikaanse consulaat”, zo wordt door de onderwijsdirecteur van het RKCS, Edgar de Palm, bekendgemaakt.
De Palm vertelt waarom het schoolbestuur begint met Engelstalig onderwijs: ,,Goede kennis van het Engels biedt meer mogelijkheden voor jongeren op het gebied van onderwijs en hun toekomstige carrière. Steeds meer vervolgopleidingen zijn Engelstalig. Bovendien is voor diverse beroepen goede Engelse taalvaardigheid een vereiste. We geloven dat een specifiek ontworpen Engelstalig curriculum, dat al vanaf de kleuterklas start, bijdraagt aan de benodigde ontwikkelingen voor de jeugd en zo carrièrekansen en economische mogelijkheden stimuleert voor ons eiland.”
De start van de twee Engelstalige kleuterklassen bij het Sint Antonius College is voortgekomen vanuit diverse bijeenkomsten met verschillende stakeholders, waaronder het Amerikaanse consulaat, de International School of Curaçao, het RKCS en de Kamer van Koophandel (KvK), zo wordt nader uitgelegd.
Uit onderzoek is gebleken dat de interesse voor Engelstalig onderwijs groot is. Zo heeft het Think To DO Institute in 2020 een survey afgenomen om te onderzoeken hoe leerlingen vinden dat ze worden voorbereid op de toekomst. De vragenlijst werd afgenomen bij meer dan 1.000 leerlingen tussen de 16 en 20 jaar van tien verschillende scholen op Curaçao. Van de respondenten gaf 73 procent aan graag Engels als instructietaal te zien binnen het onderwijs om zo meer onderwijskundige en professionele mogelijkheden te krijgen. Begin 2022 hield de KvK een enquête bij ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar op kinderopvangcentra en via sociale media om te onderzoeken of er interesse is in Engelstalig onderwijs. Ruim 80 procent van de respondenten (325 Papiamentstalige, 88 Nederlandstalige en 102 Engelstalige respondenten) gaf aan zijn of haar kind aan te melden bij een school met instructietaal Engels als deze financieel vergelijkbaar is met regulier onderwijs.
Het curriculum waarmee het Sint Antonius College begint is ontwikkeld door een Amerikaanse expert en is gebaseerd op Amerikaans onderwijs in nauwe samenwerking met alle stakeholders. RKCS legt uit: ,,Het volgt de richtlijnen en eindtermen van het Curaçaose onderwijssysteem zoals vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS). Hierdoor valt het binnen het reguliere onderwijsstelsel en is het toegankelijk voor iedereen binnen de maatschappij. Naast de twee kleuterklassen met instructietaal Engels, begint er komend jaar ook een reguliere kleuterklas ‘multi language’ bij genoemde school met als instructietalen Papiaments en Nederlands. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de Engelse taal.”
,,Onderwijs is van grote maatschappelijke impact. Door het initiatief van het Engelstalige onderwijs beogen we innovatie binnen het onderwijs te stimuleren en zo verbetering voor onze leerlingen en hun toekomst te creëren”, aldus De Palm. ,,De KvK is zeer enthousiast over dit project, nu dit bijdraagt aan de basis voor de vorming van een diensten-exporteconomie, hetgeen belangrijk is voor de nieuwe economie.”
De informatieavond over de EIS-klassen en de ‘multi language’-klas vindt plaats op dinsdag 13 december van 19.00 tot 20.00 uur bij het Sint Antonius College aan de Seru Fortunaweg 3.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.