Sentro Pro Arte is een van de drie opties

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er wordt opnieuw nagedacht over het bouwen van een nationaal theater.

F07 Schouwburg agenda 1 DushiEr zijn drie locaties op het oog, waaronder ook de plek waar nu het oude en inmiddels afgebrande Sentro Pro Arte staat aan de Schouwburgweg in de wijk Groot Davelaar. De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK), legt tegenover deze krant uit dat de Stichting Schouwburg Curaçao getekend heeft voor teruggave aan de regering van het terrein dat de stichting in beheer heeft. Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) dat ertegenover ligt en dus al jaren uitkijkt op een afgebrand karkas van een theater, heeft zich volgens Van Heydoorn bereid gevonden een nieuw theater te financieren. Overigens is waar Sentro Pro Arte nu staat niet de enige locatie waar de regering een oogje op heeft. Er zijn twee andere gebouwen ‘in the picture’ die ook geschikt zouden zijn voor een nieuw nationaal theater.
Een van de opties is voorgelegd door de werkgroep Nationaal Theater, voorgezeten door directeur van de sector Cultuur en Sport, Lizette Sambo-Velder. Zij bevestigt tegenover deze krant dat het gaat om het postkantoorgebouw in Punda.
Het gebouw waar op dit moment de Fundashon Kas Popular (FKP) gehuisvest is, is ook door de Minister van OWCS aangegeven als optie. Voor beide locaties moet de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), nagaan wat de mogelijkheden zijn. Er is daar in elk geval voldoende parkeerruimte op de Plasa Mundu Merced (de parkeerplaats bij The Movies).
De stichting waar de cultuurminister naar verwijst, Stichting Schouwburg Curaçao, heeft volgens het register van de Kamer van Koophandel alleen een penningmeester en twee bestuursleden, respectievelijk Giovanni Melfor (61), Milushka Birge (62) en Steven Bridgewater (65). De oprichting van de stichting dateert van januari 1965. De laatste statutenwijziging was twintig jaar geleden in november 2002. Als bedrijfsomschrijving staat het culturele leven op Curaçao te stimuleren door de bevordering in de ruimste zin des woords, van muziek, zang, ballet, toneel, voordrachtskunst en filmkunst. Dit kan al jaren niet meer sinds de schouwburg in september 2016, nu precies zes jaar geleden afbrandde, nadat het al vanaf 2001 leeg stond en in verval was geraakt.
De onlangs overleden Diana Lebacs werd in 2014 bestuurslid van de stichting. Voor deze krant schreef ze verschillende artikelen met betrekking tot (de geschiedenis van) de Sentro Pro Arte.
Over de locatie van waar een nieuwe nationale schouwburg moet komen wordt al jaren gesteggeld. Voor sommigen is het Sentro Pro Arte aan de schouwburgweg omgeven met sentiment. En toen het nog niet afgebrand was, werd geopperd om het te restaureren. Anderen vinden dat als er dan toch een nieuw theater moet komen, het geld beter besteed kan worden aan nieuwbouw, omdat dan met alle technische snufjes waaraan vandaag de dag een modern theater moet voldoen, rekening gehouden kan worden. Het centrum van Punda of Otrobanda is dan een betere optie, omdat daarmee de binnenstad levendig gehouden wordt en deze ook beter bereikbaar is voor het algemeen publiek met bijvoorbeeld openbaar vervoer. Nu Sentro Pro Arte is afgebrand, moet het gesloopt worden en zou ook op die plek nu een heel nieuw theater gebouwd kunnen worden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.