Van onze redactie
Willemstad - De Curaçaose Statenvoorzitter, Charetti America-Francisca (MFK), was vrijdag te gast bij voorzitter Vera Bergkamp (D66) van de Tweede Kamer. Het betrof een beleefdheidsbezoek aan de vooravond van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat deze week in Den Haag plaatsvindt.

F02 Parlementsvoorzitters onder elkaar Jvd Meyde 1Beiden werden in 2021 gekozen tot voorzitter van de parlementen waar ze deel van uitmaken. De Staten van Curaçao telt 21 leden. De Tweede Kamer heeft 150 leden. Tijdens hun onderhoud hebben America-Francisca en Bergkamp gesproken over manieren van samenwerking tussen de parlementen.

De Staten-Generaal, zoals het Nederlandse parlement officieel heet en waar ook de Eerste Kamer deel van uitmaakt, bewandelt momenteel een traject met als doel versterking van het parlementaire instituut. In verband hiermee werd vorig jaar een werkgroep geïnstalleerd die het rapport ‘Versterking functies Tweede Kamer, meer dan de som der delen’ uitbracht met aanbevelingen voor de verbetering van de wetgevende, representatieve en controlerende taken van de Tweede Kamer.

Met de Curaçaose parlementsvoorzitter werden de ervaringen naar aanleiding van het rapport gedeeld. Ook werd stilgestaan bij de gedragscode voor leden van de Kamer, de versterking van de democratie in het algemeen alsmede bij het slavernijverleden van het Koninkrijk en de impact die dit heeft gehad.
Beide voorzitters spraken, volgens een mededeling op de Facebookpagina van de Curaçaose Staten, na afloop hun waardering uit voor de wijze waarop het gesprek was verlopen. America-Francisca werd vergezeld door griffier Silvin Cijntje.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).