‘Niet veel verzekeringsmakelaars voldoen volledig aan rapportage-eisen’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Slechts een minderheid van de in totaal 58 op Curaçao en Sint Maarten actieve verzekeringsbrokers houdt zich aan de verplichting om tijdig te rapporteren aan toezichthouder de Centrale Bank CBCS.

brokers2‘Ruimte voor verbetering meldgedrag verzekeringsmakelaars’, kopt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in een recente Engelstalige ‘Supervision Newsletter’. Het is de tweede uitgave van de nieuwsbrief.
,,Bij de CBCS stroomlijnen we onze toezichtaanpak naar internationale best practices via onze Nieuwe Stijl van Toezicht”, schrijft Arnoud Vossen, adjunct-directeur Toezicht op zijn LinkedIn. ,,Deze nieuwsbrief geeft inzicht in de projecten en thema's waar we mee bezig zijn.” Het Antilliaans Dagblad vroeg de nieuwsbrief op.
De verzekeringssector in de twee landen bestaat uit 58 verzekeringsmakelaars, erkend door de CBCS, waarvan 37 gevestigd op Curaçao en 21 op Sint Maarten. Verzekeringsmakelaars moeten zich houden aan vier ‘wettelijke rapportagevereisten’.
Ten eerste een overzicht van de bedrijfsvoering, jaarlijks in te dienen uiterlijk op 31 januari. Op de tweede plaats een beeld van de oudheid van aan verzekeraar(s) verschuldigde premies; dat moet binnen twee weken na afloop van elk kwartaal gebeuren. De derde rapportage-eis betreft de gecontroleerde jaarrekening, die jaarlijks uiterlijk op 30 juni dient te zijn gepubliceerd. Tot slot is er de geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering; een jaarlijkse rapportageverplichting.
Deze eisen zijn geregeld in de Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf en de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf. De CBCS heeft het meldingsgedrag van de sector gevolgd en wijst erop ‘dat niet veel verzekeringsmakelaars volledig voldoen’ aan de bovengenoemde meldingsvereisten, vooral als het gaat om het rapportageoverzicht van de bedrijfsvoering en geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het meldgedrag wordt geïllustreerd in grafieken.
De CBCS zal - naar eigen zeggen - ‘blijven aandringen op verbetering’ met betrekking tot alle vier de rapportagevereisten en dringt er bij niet-conforme verzekeringsmakelaars op aan de nodige stappen te ondernemen om naleving van deze vereisten te waarborgen.
Er is, vooral op Curaçao, wel enige verbetering te zien. Zeker wat betreft de jaarrekening. Over 2020 werd de jaarrekening vaker op tijd aangeboden. Maar er is nog altijd een deel dat helemaal geen financiële jaarresultaten laat zien. Zo ziet deze krant in de diverse grafieken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.