Van onze correspondent
Den Haag - Het verzoek van de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten om de inbreng voor het voorstel van Rijkswet Coho uit te stellen tot 17 juni wordt door de Tweede Kamer afgewezen. Met enige tegenzin stemde de commissie voor Koninkrijksrelaties gisteren in de procedurevergadering wel in met uitstel tot medio mei.

statenOorspronkelijk zou de inbreng van de parlementen op 20 april binnen moeten zijn. Het idee erachter was dat de behandeling van de consensusrijkswet dan nog vóór het zomerreces kon worden afgehandeld. Daaraan houdt de commissie nog steeds vast, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat ook de Eerste Kamer dit zal lukken als de inbreng ruim drie weken later komt.

De woordvoerders van regeringsfracties CDA en VVD wilden aanvankelijk niets horen van uitstel. ,,We zijn er al twee jaar mee bezig. Het komt niet uit de lucht vallen”, zei commissielid Joba van den Berg (CDA). En Roelien Kamminga (VVD) wees erop dat de inbreng niet het einde van het proces is en dat er daarna nog genoeg tijd is om erover door te spreken.

Doorslaggevend om de inbreng toch zo’n drie weken uit te stellen was dat er begin mei nog een Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) is. Attje Kuiken van oppositiepartij PvdA kwam daarom met het voorstel om de deadline dan vlak na het Ipko te leggen, omdat ook voor haar juni te ver weg is.

Dat is een goede gelegenheid om er samen met de collega’s uit de landen over te spreken, vindt ook D66-Kamerlid Jorien Wuite, van dezelfde partij als staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties. ,,Het is een uitzonderlijk proces, waarin we als een Koninkrijk kunnen optreden. We moeten de wens van de Staten respecteren.”

Onnodige vertraging vindt ook zij niet gewenst, maar om consensus te bereiken is het een slecht idee om het mes op tafel te leggen. Bovendien is de wet pas in februari aanhangig gemaakt, zei ze, dus is het niet zo dat de parlementen er al twee jaar mee bezig zijn (de Koninklijke Boodschap betreffende een voorstel van rijkswet Coho is van 9 februari, waarna de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten de stukken op 11 februari ontvingen). De datum voor de inbreng werd na enig overleg bepaald op vrijdag 13 mei.

De commissie besloot gisteren verder om te proberen volgende week de technische briefing met de Raad van State (RvS) over de Rijkswet Coho te combineren met de briefing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De briefing van de RvS zou eigenlijk vandaag apart worden gehouden, maar er bleken te veel agendaproblemen te zijn voor de commissieleden. Als de briefing van de RvS volgende week doorgaat, zal die achter gesloten deuren zijn. Die van BZK is openbaar. Ook de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) staat daarvoor op de agenda.

Verder besloot de commissie gisteren om het kabinet te vragen om een brief over enkele onderwerpen die niet in de hoofdlijnenbrief van staatssecretaris Van Huffelen stonden, maar wel in het coalitieakkoord. Het gaat om het opheffen van de registratieplicht voor inwoners van de Caribische landen voor verkiezingen voor het Europees Parlement, het democratisch deficit en mogelijke aanpassingen van het Statuut. ,,Dit zijn grote thema’s”, zei Wuite ter toelichting op haar verzoek. De commissie stemde ermee in om informatie te vragen over de uitvoering en de planning op deze thema’s en welke bewindspersoon dit op zich neemt.
Het Interparlementair Koninkrijksoverleg staat gepland op 4 tot en met 6 mei op Sint Maarten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.