Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) is volgens de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), bezig met de opstart van een nieuw instituut voor bedrijfsopleidingen dat in de plaats komt van de inmiddels geliquideerde school voor beroepsopleidingen Feffik.

plansoaw2Dat antwoordt hij schriftelijk op eerder in de Staten gestelde vragen over de afwikkelingskosten van Feffik. Het nieuw op te richten instituut richt zich op scholing van de beroepsbevolking, zo wordt nader uitgelegd, maar ‘het werven van personeel is nog niet aan de orde geweest’. En, zo voegt de minister eraan toe: ,,De beroepsopleidingen worden sinds 2019 door SBO (middelbaar beroepsonderwijs, red.) Nilda Pinto aangeboden.”
Het gaat om beroepen als metselaar, timmerman, loodgieter en lasser. ,,Daarnaast worden opleidingen, trainingen en cursussen aangeboden via de openbare leergangen en via het ministerie van SOAW”, zo voegt Silvania eraan toe.
Ten aanzien van de huidige kosten bij Nilda Pinto legt hij uit dat de financiering loopt conform de regels voor onderwijsbekostiging, waardoor de kosten voor onder andere administratief - en onderwijspersoneel binnen de bestaande normen vallen. ,,Bovendien worden de kosten voor bestuur, beheer en administratie gedeeld met andere openbare scholen”, aldus de minister. Hij geeft aan dat de subsidie voor Feffik gemiddeld 4,5 miljoen gulden per jaar was, wat niet toereikend was vanwege de hoge overheadkosten, die nu dus niet meer gemaakt worden.
Op de opmerking van een Statenlid dat er na sluiting van Feffik onvoldoende vakopleidingen zijn, stelt de minister dat er op dit moment zeven van overheidswege gesubsidieerde instituten zijn die belast zijn met het opleiden van vakmensen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.