Met instructies tijdens afwezigheid

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Javier Silvania (MFK) van Financiën heeft de medewerkers van zijn ministerie per brief strikte instructies gegeven voor ‘het afhandelen van zaken tijdens mijn afwezigheid’. Daarmee wordt voorkomen dat zijn vervanger en partijgenoot Charles Cooper direct beslissingen kan nemen.

COOPERsilvaniaDat staat niet met zoveel woorden in de brief, maar kan daar wel uit worden opgemaakt. Zoals bekend is minister Silvania van 9 december tot en met 9 januari in het buitenland. Zijn bevoegdheden worden, in navolging van het betreffende Landsbesluit, waargenomen door minister Cooper (MFK) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Een dag voor zijn vertrek geeft de minister het personeel van het ministerie van Financiën ‘duidelijke instructies’ voor het afhandelen van zaken in die periode. ,,De ontvanger en alle overige onder het ministerie van Financiën handelende organisaties dienen zich zonder uitzondering te houden aan de wet- en regelgeving alsmede de thans geldende richtlijnen, ondanks eventueel andersluidende instructies van de minister van Financiën ad interim (Cooper, red.)”, stelt Silvania in een van de drie instructies. Daarnaast mogen stukken die ondertekend moeten worden door de minister niet rechtstreeks op het bureau van Cooper terechtkomen, maar alleen via tussenkomst van een kabinetsmedewerker. Maar ook documenten voor de regering worden via een tussenschakel in de Raad van Ministers aangeboden, namelijk de kabinetschef.
Minister Cooper zelf is niet onder de indruk van de commotie die over de brief van zijn collegaminister Silvania is ontstaan. Cooper doet de zaak in een bericht op Facebook af met de mededeling dat ‘op basis van de wet van het land geen enkele minister die met vakantie of naar het buitenland gaat, wat voor instructie dan ook kan achterlaten, noch voor zijn vervanger, noch voor zijn departementen’. ,,Ik zou goed kunnen begrijpen dat mijn collega mij wil beschermen voor een mogelijke fastball. Wellicht waren zijn intenties goed. Maar de brief kon en is anders geïnterpreteerd.”
Cooper wil er verder geen woorden aan vuil maken of meer tijd aan besteden. ,,Journalisten hoeven mij niet over deze flauwekul te bellen. Ik geef hierover geen enkel interview.” De VVRP-minister wijst erop dat het kerst is en vraagt mensen zich te concentreren op positieve zaken. ,,Ik ben deze dagen in iedere geval druk met het verven van mijn huis en dingen aan het opknappen en speel traditionele kerstliedjes. In die ‘mood’ ben ik.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).