Overplaatsing naar SDKK brengt ‘onaanvaardbare veiligheidsrisico’s’ met zich mee

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Hof heeft het Openbaar Ministerie in een recent vonnis verboden om Burney ‘Nini’ Fonseca vanuit Nederland over te plaatsen naar Curaçao totdat er een volgende toetsing naar mogelijk gevaar voor het leven van Fonseca heeft plaatsgevonden.

fonsecaOp 29 juli van dit jaar heeft raadsvrouw Marije Vaders namens Fonseca, die wordt gezien als moordmakelaar in de zaak van politicus Helmin Wiels (hij zou als schakel hebben gediend tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders van de moord), een verzoekschrift ingediend bij het Hof om het Openbaar Ministerie (OM) te verbieden haar cliënt over te plaatsen naar Curaçao en het OM tevens het bevel op te leggen de detentie van Fonseca in Nederland te laten voortduren. De behandeling van dit verzoek heeft op 30 juli in de raadkamer, achter gesloten deuren, plaatsgevonden. Fonseca, die eerder een gevangenisstraf van 26 jaar opgelegd heeft gekregen voor zijn rol bij de moord op Wiels, heeft via een directe video- en geluidsverbinding vanuit de penitentiaire inrichting in Middelburg aan de behandeling deelgenomen.
Fonseca was in verband met de behandeling van de zaak Magnus in eerste instantie gedetineerd in de gevangenis in Koraal Specht op Curaçao, Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK). Maar met ingang van 21 januari 2016 werd hij in verband met dringende redenen van veiligheid in het kader van de Onderlinge Regeling Beschikbaarstelling Detentiecapaciteit (ORD) tijdelijk naar de penitentiaire inrichting (PI) Middelburg in Nederland overgeplaatst. Sindsdien en tot op heden zit Fonseca daar; zijn verblijf in de PI in Middelburg is enkel onderbroken geweest toen hij op 21 januari 2021 naar Bonaire werd overgebracht om als getuige ter terechtzitting van het Hof te worden gehoord. Het ging toen om de behandeling van het hoger beroep van de zaak tegen voormalig minister van Financiën George Jamaloodin, die wordt gezien als een van de opdrachtgevers van de moord op Wiels.
In de raadkamer heeft de raadsvrouw van Fonseca aangevoerd dat het voornemen van het OM om haar cliënt weer in het SDKK te plaatsen ‘onaanvaardbare veiligheidsrisico’s’ met zich meebrengt omdat volgens haar de gerede kans bestaat dat getracht zal worden om Fonseca om het leven te brengen. Die overplaatsing van Middelburg naar SDKK is - zo voert Vaders aan - in strijd met het recht van Fonseca op leven en het recht op veiligheid, zoals gegarandeerd in artikel 2 van het EVRM. Dat die kans ook een gerede kans is, wordt geïllustreerd door het feit dat de overbrenging van Fonseca vanuit Nederland nog in januari van dit jaar met tal van zware veiligheidsmaatregelen gepaard is gegaan, terwijl hij niet eens één nacht in het SDKK kon worden ondergebracht, aldus Vaders, die verder ook aangaf dat Fonseca inmiddels ruim vijf jaar in Nederland vastzit en dat zijn vrouw en kinderen zich ook in Nederland hebben gevestigd om dichter bij hem te kunnen zijn. ,,Zij hebben de voorbije jaren een nieuw leven opgebouwd, terwijl ook verzoeker in detentie is ingeburgerd in Nederland”, aldus Vaders.

OM: geen aanwijzingen van dreiging veiligheid...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.