Onderzoek wijst uit: vertrouwen in integriteit Centrale Bank moet beter

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Meer transparantie en meer een rol als partner in plaats van alleen als toezichthouder. Dat zeggen betrokkenen in de financiële sector en daarbuiten over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een onderzoek dat de toezichthouder zelf liet uitvoeren onder de zogenoemde stakeholders.

cbcsHet vertrouwen van de gemeenschap in de integriteit van de CBCS moet worden verbeterd, zeggen veel respondenten.
Het onderzoek werd in november en december 2020 online gehouden door vragenlijsten te sturen naar 500 personen. Die werken bij stakeholders als banken, pensioenfondsen en trustkantoren, waarop de CBCS toezicht houdt. Maar ook respondenten uit bedrijven waarop geen toezicht bestaat deden mee. Dan moet worden gedacht aan consultants, overheidsinstellingen, multilaterale organisaties, universiteiten en media.
Er reageerden 243 betrokkenen, die kennelijk behoefte hadden om te laten weten hoe ze over de CBCS denken, een relatief hoge respons. De 73 respondenten die niet met de CBCS als toezichthouder hebben te maken waren iets positiever dan de 170 anderen. Maar over het algemeen waren de resultaten vrij gemiddeld.
Het meest interessant waren de antwoorden op open vragen over mogelijke verbeteringen en de toekomst van de CBCS. Het oplossen van het ‘Giro- en Ennia-probleem’ (instellingen waarvoor de noodregeling van toepassing is) staat bovenaan. Veel genoemd worden ook het herstel van vertrouwen in de integriteit van de CBCS, betere communicatie en reactietijd en focus op innovatie en verbetering van de betaalsystemen.
In de samenvatting in de rapportage over het onderzoek focust de CBCS op stappen om de dienstverlening en de communicatie te verbeteren. Transformatie van een toezichthouder op afstand naar sparringpartner voor stakeholders is de eerste stap die wordt genoemd.
Meer transparantie door beter te communiceren over de interne procedures zal het imago van de Centrale Bank verbeteren. Want dat imago is niet goed. De helft van de respondenten zegt dat het publiek een slecht beeld heeft over de CBCS, iemand noemt het een imago van de CBCS als almachtige. Dit terwijl de respondenten zelf over het algemeen wel positief denken over de Centrale Bank, vooral degenen die te maken hebben met de CBCS als toezichthouder.
Verschillende departementen, waaronder Corporate Communication en Supervision, moeten hun prestaties en kerntaken naar buiten duidelijker maken, aldus de samenvatting. Over de communicatiestijl van de CBCS en het imago worden harde woorden gezegd door de respondenten. De Centrale Bank is te gesloten en te afstandelijk. Ook ‘arrogant (bedreigende taal) in communicatie met stakeholders’, te langzaam, te ambtelijk, te veel heilige huisjes.
Tot slot wordt genoemd dat er meer aandacht voor Sint Maarten moet komen. De balans in de aandacht slaat nu te ver door naar Curaçao. Deze conclusie trekt de CBCS omdat de meeste respondenten op Curaçao zijn gevestigd. De weinige antwoorden uit Sint Maarten tonen aan dat er meer focus op dit land nodig is.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).