Onduidelijk wanneer en of SOAW taak overneemt

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) die in juni de taak van het Rode Kruis overnam om ‘ongedocumenteerden’ - getroffen door de coronacrisis - te voorzien van noodhulp in de vorm van voedselpakketten en voedselkaarten, zal langer dan gepland actief blijven.

hulpiom2Net als voor de noodhulp aan ingezetenen, stelt Nederland hiervoor subsidie beschikbaar. In de overeenkomst met Curaçao was afgesproken dat Nederland voor de maanden juni en juli een contract met IOM zou afsluiten en dat het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) het contract op 1 augustus zou overnemen. Door onduidelijkheid hierover heeft IOM verzocht het project te kunnen voortzetten. Dit is toegezegd, aldus Joeri Arion van IOM op Curaçao.
Het blijft de bedoeling dat SOAW de overeenkomst met IOM uiteindelijk overneemt zodat de ongedocumenteerden die door Covid-19 in de problemen zijn gekomen, voorzien blijven van noodhulp. ,,IOM kan in elk geval géén persoonsgegevens overdragen in verband met richtlijnen die betrekking hebben op privacy en persoonsbescherming”, benadrukt de woordvoerder. Mogelijk dat hier het knelpunt zit, want ongedocumenteerden - zoals illegalen zonder papieren ook worden genoemd - zullen zich waarschijnlijk niet snel (willen) melden bij een Curaçaose overheidsinstantie.
Deze week nog worden de eerste kaarten uitgereikt aan de ongedocumenteerden.
Arion legt uit dat de subsidie vanuit het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in principe voor twee maanden - juni en juli - was bedoeld, nadat eind april de hulp via het Rode Kruis stopte. Om deze reden zou de inschrijving voor voedselhulp de achttiende van deze maand eindigen. ,,Maar er zijn nog steeds registraties mogelijk zolang het portaal online toegankelijk is”, zo legt hij uit. En met de toezegging voor verlenging zal dit nog wel zo blijven.
Alle ingediende aanvragen zijn inmiddels beoordeeld en gevalideerd. In dit proces is een aantal aanvragen afgewezen en aan aanvragers die een groot risico lopen, zijn voedselpakketten verstrekt. Dat het zo lang duurde voor de kaart beschikbaar was, heeft volgens Arion te maken met het feit dat er een ander systeem gebruikt moest worden dan het Rode Kruis hanteerde.

Daarom werd een geheel nieuwe kaart ontwikkeld. Arion: ,,Het verschil zit hem erin dat het Rode Kruis ‘postpaid’-kaarten verstrekte, waarmee mensen in supermarkten konden inkopen. De aankopen werden achteraf betaald aan de supermarkten. De supermarkten vonden dit systeem niet prettig, waardoor wij kaarten hebben laten maken die met geld ge-upload worden; zogenoemde ‘prepaid’-kaarten, waardoor de supermarkten direct betaald worden. Op de kaarten staat 300 of 450 gulden, afhankelijk van de gezinssituatie. Deze kaarten moesten in het buitenland vervaardigd worden en dat heeft veel tijd gevergd. Maar deze week worden de mensen voorzien van de pas.”
In de tussentijd zijn al wel voedselpakketten uitgedeeld, vooral aan diegenen wier situatie het kwetsbaarst is. Daarbij is vooral gekeken naar de specifieke omstandigheden van de aanvragers en hun gezin.
Eind april stopte het Rode Kruis met het verstrekken van voedsel en kaarten aan ongedocumenteerden. De laatste top-up van het Rode Kruis was op 20 mei, waarmee de mensen nog een tijdje vooruit konden. ,,Vanaf deze week worden weer vouchers uitgereikt, dus daarmee is er ongeveer een maand waarin geen boodschappen gedaan konden worden met vouchers. In die periode hebben de meest kwetsbaren voedselpakketten gekregen.”
Arion geeft aan dat er is voortgeborduurd op het Rode Kruis, dat 3.500 kaarten verstrekte aan ongedocumenteerde hoofden van huishoudens. IOM tekende een overeenkomst om eenzelfde aantal personen te helpen, maar het aantal registraties is nu minder. Circa 3.000. ,,Er zijn mensen die toch weer werk gevonden hebben, nu de economie enigszins aantrekt. Ook is een groot aantal mensen vertrokken van het eiland.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).