Als regering het niet zelf kan betalen, dan kan geld geleend worden van Nederland

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Nederlandse regering blijft de voedselhulp tot en met eind september financieel steunen, alleen nu niet meer via het Rode Kruis, maar bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). voedselhulpVanaf 1 oktober 2021 moet Curaçao zelf de kosten gaan dragen van de hulpverlening. Maar mocht blijken dat er nog veel hulp nodig is en dit niet betaalbaar is, dan kan hier geld voor geleend worden bij Nederland, zo legt secretaris-generaal (SG) Etienne van der Horst nader uit. De huidige hulp tot en met september van dit jaar zal ongeveer 4,5 miljoen gulden per maand bedragen, het bedrag dat ook aan het Rode Kruis gegeven werd. Voordat Curaçao de kosten zelf overneemt, zal eerst geëvalueerd worden hoeveel mensen nog hulp nodig hebben en hoe dit eruit moet gaan zien. ,,Je kan niet oneindig lang mensen eten blijven geven en hiervan afhankelijk houden. Er moet afgebouwd worden. En we moeten de mensen op een gegeven moment geen vis geven maar leren vissen. We moeten de bevolking en de samenleving veerkrachtig maken. Een en ander is ook afhankelijk van de economie”, aldus Van der Horst.
Het Rode Kruis richtte zich op zowel ingezetenen van het eiland als ongedocumenteerden. De overheid neemt in eerste instantie alleen de ingezetenen over en de Nederlandse regering zal de ongedocumenteerden tot eind juli 2021 bijstaan via een niet-gouvernementele organisatie (ngo). Vanaf 1 augustus is het de bedoeling dat deze groep ook overgaat naar de overheid. Van der Horst legt over deze constructie uit: ,,Reden dat de hulp aan ongedocumenteerden niet direct overgenomen wordt, heeft ermee te maken dat wij eerst advies willen inwinnen over hoe deze hulp te bieden. Wij willen om humanitaire redenen helpen, maar ongedocumenteerden zullen zich niet snel bij een overheidsinstantie aanmelden, bang om uitgezet te worden. Voor hun eigen bescherming wordt dit nu direct door een ngo uitgevoerd en mogelijk dat wij dit daarna zo voortzetten.”
De regering stuurde gisteren een bericht over een tussen Curaçao en Nederland getekend protocol waarin de overdracht van de voedselhulp van het Rode Kruis overgedragen wordt aan het ministerie van SOAW. In het protocol is voornamelijk de manier waarop de transitie plaatsvindt vastgelegd. Het Rode Kruis mag als humanitaire organisatie geen persoonsgegevens doorgeven aan geen enkele andere partij en dus ook niet aan de Curaçaose regering. Het programma van het Rode Kruis bestond uit het uitdelen van warme maaltijden, voedselpakketten en tegoedkaarten waarmee eten gekocht kon worden. De regering: ,,Alle cliënten van het Rode Kruis hebben bericht gekregen over het eindigen van het hulpprogramma en dat de regering alles overneemt via het ministerie van SOAW.” De gebruikers van de tegoedkaarten hebben van het Rode Kruis al informatie gekregen over hoe ze zich online kunnen aanmelden bij SOAW, via de website. Maar de regering zal ook andere manieren aanbieden hoe men zich aan kan melden. De aanmeldingen worden door SOAW nagetrokken om na te gaan wie welk bedrag aan steun ontvangt. Zo moet het kaartje van het Rode Kruis getoond worden. Van der Horst licht nader toe: ,,Dit heeft ermee te maken dat we vermoeden dat er veel dubbele registraties zijn met mensen die zowel bij het Rode Kruis een kaartje hadden als bij SOAW een ‘karchi di sosten’ krijgen.” De overheid heeft de cliënten die een warme maaltijd kregen al overgenomen en de mensen die een voedselpakket kregen zijn geïnformeerd over wat ze moeten doen om dit pakket te behouden.
Het Rode Kruis hielp het afgelopen jaar circa 70.000 personen. Warme maaltijden werden dagelijks uitgedeeld aan 500 mensen die niet zelf konden koken. In totaal zijn 136.350 maaltijden gemaakt. Ongeveer 250 mensen kregen een voedselpakket. Het ‘e-Karchi’ waarmee zelf boodschappen gedaan konden worden, was voor 11.870 gezinnen bestaande uit minstens drie personen, een uitkomst. Volgens Van der Horst gaat het hier om ongeveer 6.000 huishoudens van ingezetenen en 5.000 van ongedocumenteerden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).