KPEK: EFO kan deze week niet plaatsvinden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vooral in deze coronaperiode schreeuwt de situatie op scholen om aandacht. Dit blijkt uit een onderzoek van de Fundashon Kalidat Profeshonal Edukashonal Kòrsou (KPEK). Hieruit is ook gebleken dat meer dan de helft van de leerkrachten van groep 8 vindt dat de eindtoets funderend onderwijs (EFO), die deze week op 5 mei start, met meer dan twee weken uitgesteld moet worden.

onderwijsDe organisatie startte het project ‘Onderwijs in tijden van corona’, waarin samen met het onderwijsveld het samenwerkingsplatform Plataforma di Koperashon werd opgericht. Het platform heeft drie enquêtes uitgevoerd om te peilen wat de mening is van het onderwijsveld over allerlei aandachtspunten die in deze coronaperiode op de scholen aan de orde zijn. ,,Conclusie: de situatie op scholen schreeuwt om aandacht”, zo wordt door KPEK uit de doeken gedaan. En verder: ,,In algemene zin vinden de schoolleiders dat ze van onderwijsautoriteiten geen gehoor krijgen voor hun hulpvragen, klachten en suggesties met betrekking tot de situatie op hun scholen. Niet alleen het funderend onderwijs maar ook het voortgezet onderwijs heeft behoefte aan meer sturing en duidelijke richtlijnen vanuit beleid. Uit de enquête blijkt dat bijna 100 procent van de schoolleiders vindt dat er zo snel mogelijk een overlegcomité moet komen, specifiek gericht op het onderwijs en met beslissingsbevoegdheid. In dat overlegcomité moet ruimte zijn voor schoolleiders. Een directe communicatielijn in deze crisistijd creëert volgens de schoolleiders wederzijds begrip en draagvlak en zal uiteindelijk leiden tot betere beslissingen voor het onderwijs.”

Daarnaast blijkt dat het merendeel van docenten en schoolleiders een verschuiving wil van de eindtoets funderend onderwijs (EFO). Dit is in het pas opgerichte platform door docenten en schoolleiders naar voren gebracht. KPEK schrijft ten aanzien van de EFO: ,,Stilaan wordt ervanuit gegaan dat die zonder problemen kan beginnen op de officieel geplande datum van 5 mei aanstaande. Het tegendeel is echter waar. Uit de enquête blijkt dat één op de drie docenten vindt dat de EFO dit jaar niet door kan gaan. Als de EFO toch door moet gaan, geeft bijna een kwart van de docenten aan dat deze toets dan twee weken uitgesteld zou moeten worden. Meer dan de helft vindt dat de EFO echter méér dan twee weken uitgesteld moet worden (3 weken: een zesde; 4 weken: een derde; meer dan 4 weken: bijna 15 procent).” Ruim twee derde van de docenten van groep 8 geeft volgens de onderzoekers aan niet alle stof voor de EFO te hebben kunnen behandelen. Bijna 70 procent van de docenten stelt dat hun leerlingen er niet klaar voor zijn. ,,Vergeleken met vorig jaar vindt meer dan 85 procent van de docenten dat de leerlingen van nu minder goed voorbereid zijn voor de EFO dan die van verleden jaar. Verleden jaar is de EFO niet doorgegaan.”
KPEK vindt dat deze cijfers niet zomaar genegeerd kunnen worden. ,,Je verwacht van onze beleidsmakers dat ze, gezien het rommelige verloop van de afgelopen twee schooljaren, alles in het werk zullen stellen om de negatieve effecten voor leerlingen zo veel mogelijk te beperken. Het ministerie van Onderwijs gaf in eerste instantie aan dat verschuiving van de EFO technisch mogelijk is, maar heeft na deze mededeling verder geen actie meer ondernomen. In alle redelijkheid, wat is erop tegen om de EFO naar een later tijdstip te verschuiven? Waarom niet, als alle leerlingen kunnen profiteren van een later tijdstip? Komt de inschrijving van nieuwe leerlingen in het voortgezet onderwijs dan in het gedrang?” zo vraagt de stichting zich af.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).