Gijsbertha erkent: Bericht over verkoop goud kan negatief signaal afgeven

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het verkopen van goud door de Centrale Bank in een periode van crisis - namelijk sterk negatieve economische ontwikkeling en grote begrotingstekorten van de overheid - kan een negatief signaal afgeven aan de gemeenschap en twijfels wekken over de houdbaarheid van de vaste koers van de gulden met de Amerikaanse dollar.

goud,,Ik betreur dan ook de onrust die hierover is ontstaan en de suggestie dat onverantwoorde risico’s worden genomen - omdat het tafelzilver zou worden verkocht”, antwoordt Kenneth Gijsbertha (MAN), demissionair minister van Financiën van Curaçao.
Statenlid Charles Cooper van nu nog oppositiepartij MFK en beoogd minister in het nieuw te vormen kabinet-Pisas (MFK-PNP) had vragen gesteld aan Gijsbertha. Onder andere: ,,Kan de minister bevestigen dat de CBCS in gesprek is met het IMF betreffende de verkoop van onze goudreserve?”
De Centrale Bank CBCS heeft hierover intussen een eigen persverklaring uitgestuurd, maar bewindsman Gijsbertha zegt het volgende: ,,Het beheer dat de Centrale Bank voert over de officiële reserves (deviezen en goud), wordt regelmatig beoordeeld op de mogelijkheden om de effectiviteit van dat beheer verder te optimaliseren.”
Enige tijd terug, twee jaar geleden, is dat gebeurd met assistentie van de Wereldbank. Dit keer is het IMF gevraagd om de Centrale Bank te assisteren bij de evaluatie van de effectiviteit van het beheer. De periode waarbinnen door het IMF assistentie is verleend, begon op 12 april en werd op 22 april jongstleden beëindigd.

De bevindingen uit die evaluatie zullen de komende periode door de CBCS met de raad van commissarissen (RvC) worden besproken, aldus Gijsbertha. ,,Doel van de evaluatie is het beoordelen hoe het rendement op de belegging van de officiële reserves duurzaam kan worden verhoogd zonder afbreuk te doen aan het behoud van de waarde en de liquiditeit van de officiële reserves.”
De toon van de vragen van parlementslid Cooper was nogal fel. Zo wilde hij weten welke stappen de minister van plan is te nemen om te voorkomen dat de CBCS ‘misbruik maakt van haar onafhankelijkheid en onze goudreserve zal verkopen, zonder hier eerst in overleg te gaan met de regering’.
Het monetaire beleid wordt bepaald door de Centrale Bank en de Centrale Bank is ook de autoriteit die dat beleid uitvoert, laat Gijsbertha weten. ,,Internationaal is het in vrijemarkteconomieën vaste standaard dat centrale banken onafhankelijk het monetaire beleid bepalen en uitvoeren. De minister heeft om die reden geen bevoegdheden met betrekking tot het beheer van de officiële reserves door de CBCS.”
Dit laat onverlet - vervolgt de bewindsman - dat, met inachtneming van de verdeling in ieders verantwoordelijkheden, de ministers van Financiën van de landen en de Centrale Bank ‘onderling afstemmen en transparant communiceren’ in het geval van voornemens tot het wijzigen van de goudvoorraad.
,,De Centrale Bank heeft mij aangegeven hiertoe graag bereid te zijn en groot belang te hechten aan een zorgvuldige communicatie om onnodige onrust te voorkomen.”

Wilt u meer artikelen over dit onderwerp lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).