Internationale olie- en brandstofprijzen werken lokaal vertraagd door

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een forse internationale prijsstijging van ruwe olie zal naar verwachting ook doorzetten en dus voelbaar zijn op de lokale markt. Wat benzine- en dieselprijs betreft, maar ook de brandstofcomponent van stroom en water.

benzineprijsOmdat op Curaçao voor de prijsbepaling gebruik wordt gemaakt van aankoopprijzen van circa twee maanden geleden, is er doorgaans sprake van een vertraagde doorwerking van de internationale prijsontwikkelingen. ,,De gemeenschap moet zich beginnen voor te bereiden op een prijsstijging van onder andere benzine en elektriciteit, eind van de maand wanneer de overheid alweer de nieuwe prijzen van deze producten aankondigt”, zegt een deskundige op dit gebied tegen het Antilliaans Dagblad.
Dit komt niet op het conto van de demissionaire regering-Rhuggenaath noch op dat van de te vormen aanstaande regering-Pisas, want de lokale overheid heeft nauwelijks tot geen grip op de prijsvorming; zeker niet over het deel dat betrekking heeft op de aankoopprijs in het buitenland. Elk politiek bestuur wordt er echter op aangesproken; vaak onterecht.
,,Niemand had durven voorspellen dat in april 2020 de olieprijs onder het niveau van 15 dollar per vat (WTI) zou duiken, en er in bepaalde gevallen zelfs sprake was van een negatieve prijs. Olie kopen en geld toekrijgen dus”, aldus de specialist, die liever anoniem blijft. Zoals de Covid-19-pandemie de gehele wereldeconomie in haar greep houdt, geldt dat zeker ook voor de olie- en brandstoffenmarkten. Door de pandemie en de door overheden getroffen maatregelen daalde de vraag naar olie enorm met een vrije val van de olieprijs tot gevolg.

Stijgingen aankoopprijs
Na de initiële zware lockdowns heeft de olieprijs enige maanden tussen de 35 en 40 dollar per vat geschommeld. ,,Echter, vanaf november is deze aan een zeer sterke, maar vooral ook snelle opmars begonnen”, legt de expert uit.
In slechts vier maanden tijd is de olieprijs meer dan 50 procent gestegen naar niveaus boven de 60 dollar en wordt op dit moment in feite gekeken naar een herstel van de pre-Covid-19-noteringen.
De snelheid waarmee dit in de laatste paar maanden van 2020 in gang werd gezet, werd vooral gedreven door de ontwikkeling van vaccins, stellen sommige waarnemers. En daarmee uitzicht op herstel van de economie en dus de vraag naar olie.
Een andere factor van belang is de productiebeperking door de in de Opec verenigde olieproducerende landen en Opec-partnerlanden (Opec+) om de prijzen te ondersteunen, oftewel te verhogen. Gedurende de Opec-bijeenkomst in maart is besloten om de productiebeperkingen te continueren, in ieder geval tot en met april.
De door het Antilliaans Dagblad geraadpleegde deskundige: ,,Alhoewel de internationale prijsnoteringen van geraffineerde brandstoffen, zoals de Platts-notering voor bijvoorbeeld benzine en diesel, gedreven worden door vraag en aanbod van die specifieke brandstofproducten, volgen deze wel duidelijk de lijn van de olieprijs. Daar is sprake van nog sterkere prijsstijgingen van wel 50 procent tot bijna 80 procent per liter.”
Het gaat dan uiteraard om stijgingen van de aankoopprijs, die de basis vormt van de prijs die de consument aan de pomp betaalt. Zo moest er conform de landelijke adviesprijs in Nederland begin november 2020 nog 1,61 euro voor een liter Euro95 afgerekend worden en is dat vandaag de dag 1,86 euro. ,,Een stijging van maar liefst 25 eurocent in vier maanden tijd.”
De specialist: ,,Eenzelfde ontwikkeling zien we in de laatste maanden ook op Curaçao. De forse internationale prijsstijgingen zullen zich dan ook naar verwachting nog wel even doorzetten op de lokale markt, zoals tevens blijkt uit de berichtgeving op de website van het Bureau Telecommunicatie & Post (BTP).”
Wat betreft de toekomst ‘blijft het koffiedik kijken’, legt de expert uit, om er direct aan toe te voegen: ,,De WTI-noteringen zijn de afgelopen dagen weer wat gedaald door het nieuws over de AstraZeneca-problemen, waardoor de vaccinatiesnelheid in gevaar komt. Het is en blijft een speculatieve markt.”
Op Curaçao bedraagt sinds begin maart de benzineprijs aan de pomp 1,98 gulden per liter Mogas95 en 1,55 voor een liter low sulfur diesel (gasolie LSD). De nieuwe prijzen, voor de maand april, zullen naar verwachting begin volgende week bekend worden gemaakt.
Vorige maand al werd gemeld dat de eindgebruikerstarieven voor Mogas95 en gasolie LSD stijgen, voornamelijk door een substantiële stijging van de aankoopprijzen. Dit is het gevolg van de ontwikkeling van de internationale olie- en brandstofprijzen, die sinds november 2020 stijgingen van 45-60 procent hebben doorgemaakt. ,,Deze aanhoudende prijsstijgingen zullen ook in de komende maand(en) tot verdere tariefsverhoging leiden”, was eind februari al de boodschap.
Voor alle informatie over de prijzen voor brandstof, stroom en water zie ook de website van Bureau Telecom & Post:
www.btnp.org


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.