Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose haven heeft vorig jaar vooral het compleet wegvallen van het cruisetoerisme flink gevoeld. Over het hele jaar kwamen er nog wel 205 cruiseschepen binnen, maar het aantal cruisepassagiers nam af van bijna 810.000 in 2019 naar 256.000 in 2020.

cruisedipHet aantal cruiseschepen dat met hulp van de loodsen en sleepboten van Kompania di Tou Kòrsou (KTK) aanmeert op Curaçao daalt in vergelijking met 2019 met 35,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van Curaçao Ports Authority (CPA). KTK is een dochteronderneming van overheids-nv CPA. Dat er toch nog ruim 250.000 cruisetoeristen naar Curaçao kwamen, is te danken aan de eerste drie maanden van 2020. Dan meren er 100 cruiseschepen aan, aldus CPA-woordvoerder Sau Bridgewater-Chong. Maar vanaf april, als de coronapandemie wereldwijd is uitgebroken, valt ook het cruisetoerisme op Curaçao stil. En dat terwijl 2019 nog een topjaar was met bijna 810.000 cruisetoeristen en 313 schepen die de Curaçaose haven aandeden. In de loop van 2020 liggen in het Schottegat en aan de megapieren toch cruiseschepen, maar alleen met bemanning. Verschillende cruisemaatschappijen brengen een of meer schepen uit hun vloot tijdelijk naar het eiland.

Ook het aantal vrachtschepen en olietankers dat de haven binnenvaart, is in 2020 verder afgenomen. Die afname is minder dramatisch dan van het cruisetoerisme, omdat de cijfers vanaf 2017 al een neergaande trend laten zien. Dat heeft alles te maken met het feit dat de raffinaderij sinds 2018 niet operationeel is en draait op niet meer dan een waakvlammetje. In 2017 noteert CPA nog 2.319 vaartuigen, maar een jaar later 1.822. In 2019 is dat aantal gedaald naar 1.670 schepen, waarvan 770 containerschepen en 199 olietankers. De daling zet in 2020 door met 1.538 vaartuigen die door KTK binnen worden geloodst: 745 vrachtschepen en 171 tankers. In percentages uitgedrukt is het aantal vrachtschepen van 2019 op 2020 afgenomen met 3,2 procent en het aantal tankers met 14,1 procent.

CPA had begin maart nog niet alle gegevens van vorig jaar binnen van Curaçao Port Services (CPS). De cijfers van vrachtbewegingen in MT (metric ton) en van containerbewegingen in TEU (twenty foot equivalent unit, een container van 20 voet lang) zijn er tot en met oktober 2020. Over september en oktober ontbreekt ook nog het aandeel vrachtvervoer tussen de eilanden. Maar op basis van de cijfers die beschikbaar zijn, dus tot en met oktober 2020 en voor de maanden september en oktober ook nog exclusief vrachtvervoer tussen de eilanden, lijkt het waarschijnlijk dat de totalen van voorgaande jaren net of net niet worden behaald. De teller staat nu voor 2020 op 620.379 MT en 71.940 TEU. In 2019 werd het jaar afgesloten met 826.117 MT en 94.088 TEU. Cruciaal is of vracht- en containervervoer in november en december op het peil zijn gebleven van voorgaande jaren.
Alhoewel een zuivere vergelijking tussen de jaren 2020 en 2019 dus niet mogelijk is, kunnen wel de cijfers per maand worden vergeleken. Dan is te zien dat het aantal ‘cargo movements in MT’ in januari (57.374) behoorlijk is afgenomen in vergelijking met de eerste maand van 2019 (70.304). Daarna trekt het niveau vrachtbewegingen weer wat bij, maar in april en mei ligt het met respectievelijk bijna 60.000 MT en bijna 55.000 MT ruim 10.000 en 15.000 MT onder het niveau van 2019. Wat betreft de containerbewegingen is er eenzelfde trend. In 2020 is het aantal TEU in de topmaanden van 2019 behoorlijk minder. In de maanden januari, april, mei en juni noteert CPA 8.000 tot bijna 8.500 containers per maand. Dat is in 2020 een stuk minder met 7.259 in januari, 6.633 in april, 7.285 in mei en 6.936 in juni.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).