Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Hoe kan Nederland - ‘de overheid van een liberaal, vooruitstrevend moederland’ - zich in het internationale veld van landsregeringen trots staande houden als in een uithoek van het Koninkrijk der Nederlanden een overheid het tegenovergestelde doet van wat de Nederlandse regering wil en doet.

F04 Doen 2 kiesDat vraagt docent Jeroen Heuvel, lid van onderwijsvakbond DOEN, zich af. ,,Hoe komt het dat in Nederland de regering bewust extra geld vrijmaakt en investeert in het onderwijs, in de toekomst van het land, terwijl hier de regering niet investeert in het onderwijs, maar extra snijdt in de begroting, en beloftes die jaren geleden gedaan zijn wat betreft indexering en loontreden, investeringen in de infrastructuur voor wat betreft internet, niet nakomt?”, aldus Heuvel, die vervolgt: ,,Om nog niet te spreken van het werkklimaat in de klas. Welke zichzelf respecterende overheid durft zijn werknemers en de leerlingen in lokalen te laten werken waar het kwik vaker boven de 30 graden Celsius is dan eronder?

De leerlingen zitten na 11.00 uur knikkebollend te vechten tegen de sufheid-veroorzakende hitte. Welke minister of ambtenaar zit op zijn kantoor of werkplek, net als wij, onderwijzers, in een lokaal zonder airconditioning? Op tweedehands of afgedankt schoolmeubilair? Welke minister moet zelf een cartridge kopen om schoolopdrachten te printen, of ander materiaal om de les leuker te maken?

En de minister en zijn raadgevers en het hele ministerie van Onderwijs doen hier niets tegen, omdat de minister ervoor kiest niet te luisteren naar de werkers in het onderwijsveld. De hele regering in dit deel van het Koninkrijk doet er niets tegen, niets anders dan bezuinigen, dus het beroep van onderwijsgevenden onder te waarderen. De meeste onderwijzers hebben liefde voor het onderwijsdoel: jonge mensen begeleiden in hun ontwikkeling, mede door middel van kennisoverdracht. De meeste onderwijzers werken uit enthousiasme voor de kinderen en daarmee uit liefde voor de toekomst; en dat doen we niet 40 uur per week, maar 50 tot 60 uur per week, zonder voor dat extra werk te worden vergoed, tenzij je de vakantiedagen als vergoeding wil beschouwen, vakantiedagen die vaak aan correctiewerk en lesvoorbereidingen worden besteed.”

De docent richt zich specifiek op de regering in Nederland, waar er miljoenen extra in het onderwijs worden geïnvesteerd. ,,Wat zeg ik? Miljarden steekt de Nederlandse overheid in de toekomst van het onderwijs, om het beter aan te laten sluiten bij de hedendaagse ontwikkelingen en de waardering voor de werknemers in het onderwijs. Het zou toch echt niet nodig moeten zijn om aan de Nederlandse regering te vragen om de Curaçaose overheid tot slim of wijs handelen te manen, of het nu boven of onder wijs is. Hoe kan de overheid van een liberaal, vooruitstrevend moederland zich in het internationale veld van landsregeringen trots staande houden als in een uithoek van het Koninkrijk der Nederlanden een overheid het tegenovergestelde doet van wat de Nederlandse regering wil en doet?”

Heuvel geeft aan dat hij ‘bijna zou gaan denken dat de lokale minister en de hele Curaçaose overheid bewust niet wil investeren in de toekomst van de beroepsbevolking’. ,,Misschien is de regering wel bang voor bewuste, kritische en geëmancipeerde jonge mensen, die in de gaten hebben hoe de overheid functioneert. Misschien houdt de regering het volk liever een beetje dom”, zegt hij tot slot.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).