Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Na bijna 40 jaar is er deze week een akkoord getekend tussen de regering en Fundashon Kas Popular (FKP) voor wat betreft het bedrag dat de stichting moet ontvangen voor het onderhoud van sociale woningen op Curaçao. Minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) sprak bij de ondertekening van ‘een historisch moment’.
fkpIn 1979 werd FKP opgericht met onder andere de taak het beheer van sociale woningen op het eiland. Met het verstrijken van de jaren is de behoefte voor sociale woningen op Curaçao enorm toegenomen en kan de regering niet in deze groeiende behoefte voorzien. Desondanks beheert FKP namens de regering momenteel ruim 1.200 sociale woningen. Om tot een beter beleid te komen voor een betere dienstverlening naar de huurders van de sociale woningen, heeft de regering het genoemde akkoord met FKP getekend. In de overeenkomst zijn criteria opgenomen voor het onderhoud van de sociale woningen en is onder andere aangegeven dat er een onderzoek zal plaatsvinden om de huidige staat van deze huizen te meten. Dit vormt de basis voor de prestatienormen voor FKP voor wat betreft het beleid voor en onderhoud van de sociale woningen.
Verantwoordelijk minister Jesus-Leito zei bij de ondertekening dat dit een grote stap is voor het realiseren van een beter beleid voor sociale woningen op Curaçao en dat deze huizen nu op gestructureerde wijze zullen worden onderhouden. Daarmee worden de leefomstandigheden van de huurders ook verbeterd, aldus de bewindsvrouw.
Arthur Con, directeur van FKP, gaf aan tevreden te zijn dat er ‘eindelijk een akkoord op tafel ligt’ en dat ‘FKP nu een betere dienstverlening kan geven aan klanten omdat hier nu duidelijke afspraken over zijn gemaakt’.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).