Niet eerder vertoond: ProMo en Docomomo vragen rechter de overheid daartoe te dwingen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De beste oplossing in publiek belang is om tot onteigening van Cinelandia in Punda over te gaan en de overheid daartoe te dwingen.
cinelandiaDaarna kan het Land zelf de restauratie op zich nemen, althans het gebouw aan een organisatie die zich daarmee bezighoudt toevertrouwen. Dat stelt advocaat Achim Henriquez in een verzoek voor een civiel kort geding van Fundashon Pro Monumento (ProMo) en Stichting Documentation and Conservation of the Modern Movement (Docomomo) tegen het Land. Het Antilliaans Dagblad heeft de stukken.
,,Daarmee zal er een einde komen aan jarenlange procedures en bureaucratische processen, die allemaal de gemeenschap ook geld kosten. Al met al is de optie van onteigening de beste optie in dit specifieke geval”, aldus de advocaat, die stelt dat het publieke belang - dat gediend is bij onteigening - ruimschoots blijkt.
In dit kort geding zullen ProMo en Docomomo het gerecht verzoeken ‘het Land te bevelen’ om, binnen een door de rechter te stellen termijn, ‘de processen neergelegd in de Onteigeningsverordening te initiëren ten aanzien van de onteigening van het Cinelandia-gebouw’. Gevraagd zal worden ‘om een stevige dwangsom te verbinden aan dit alles’, nodig ‘als prikkel om daadwerkelijk hiertoe over te gaan’.
,,De trieste ervaring is namelijk dat het Land vonnissen simpelweg niet uitvoert en dat justitiabelen gedwongen worden om nadere rechtsmaatregelen te treffen of met lede ogen aanzien hoe er ondanks een gerechtelijk vonnis, geen actie wordt ondernomen door het Land.” Een financiële prikkel is, aldus Henriquez, op zijn plaats.
Hij meent dat nu niet te verwachten is dat er een minnelijke regeling kan worden bereikt met de eigenaar, NV Handelmaatschappij C.M.O.G. (Curaçaosche Maatschappij van Onroerende Goederen) van ondernemer Fernando da Costa Gomez, en deze vennootschap verder ook ‘leeg en slapend lijkt te zijn’.
Behalve onteigening - voor zover bekend nog niet eerder vertoond - heeft de advocaat bij de bestuursrechter pro forma beroep aangetekend tegen de ‘sommatie’ van 15 januari van minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aan Da Costa Gomez om Cinelandia binnen een maand te slopen. En, als derde, een verzoek tot voorlopige voorziening (VoVo) om de werking van de sommatie-beschikking te schorsen.
Verzocht wordt om de VoVo en het civiel kort geding samen te behandelen. Ook zal worden gevraagd om de minister te bevelen die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om nader verval van het Cinelandia-pand te voorkomen, zolang de procedures in de bodemzaken zullen lopen, en wel op kosten van de eigenaar.
Die eigenaar, Da Costa Gomez, liet zich gisteren in de Amigoe ontvallen: ,,Genoeg. Het is genoeg.” Hij verklaart na de afbraak, waartoe hij door Jesus-Leito is ‘gesommeerd’ - anderen spreken van ‘toestemming’, omdat hij zelf juist al lange tijd sloop wil - het gebouw met de karakteristieke voorgevel te herbouwen en dat ‘niemand het verschil zal zien’.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).