Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Premier Eugene Rhuggenaath, die maandenlang ook als minister van Onderwijs fungeerde, heeft maandag de portefeuille overgedragen aan de nieuwe minister van Onderwijs, Steven Croes.
onderwijsIn zijn overdracht staat Rhuggenaath stil bij wat er op het gebied van onderwijs, ondanks de coronacrisis, is bereikt. Zo is Rhuggenaath met een analyse begonnen om na te gaan waar kosten kunnen worden gedrukt en waar efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de weinige middelen, onderwijl er wel voor zorgend dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Zo zijn er inspanningen verricht om een effectiever functioneren van het ministerie te realiseren en worden voor het einde van het jaar verschillende afdelingen in één gebouw ondergebracht.
De voormalig minister van Onderwijs noemt verder verschillende andere punten waaraan is gewerkt: een onderwijsagenda waarin de prioriteiten binnen het onderwijs zijn vastgelegd; verschillende digitaliseringsprojecten die zijn versneld en nu worden geïmplementeerd; verschillende overeenkomsten die zijn gesloten met wijk- en sportorganisaties.
Rhuggenaath staat ook stil bij het Landspakket en de gelden die door het gesloten akkoord met Nederland nu vrijkomen. ,,Er komt circa 1 miljoen vrij voor spoedgevallen en 60 miljoen om te investeren in de modernisering van gebouwen en de infrastructuur van onze scholen, waarbij de nadruk wordt gelegd op veiligheid, digitalisering, duurzaamheid en efficiënt en duurzaam gebruik van energie. Ook zullen professionals op het gebied van onderwijs een diepgaand onderzoek doen om verder in te gaan op actuele uitdagingen in de sector en om oplossingen en concrete actiepunten aan te dragen om de kwaliteit van het onderwijs in de komende jaren verder te verbeteren.”
Rhuggenaath blikt met tevredenheid terug op de tien maanden die hij als minister van Onderwijs heeft gediend en bedankt alle partijen voor de samenwerking en toewijding. Verder wenst hij minister Croes heel veel succes toe.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).