Aangifte van zeven strafbare feiten tegen Carlos Monk

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - PIN-leider en voormalig minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Suzy Camelia-Römer heeft op 1 oktober aangifte gedaan tegen Carlos Monk voor het plegen van zeven strafbare feiten: het doen van valse aangifte, belediging, smaad, smaadschrift, laster, lasterlijke aanklacht en lasterlijke verdachtmaking.

F04 Camelia romerDaarnaast is het Openbaar Ministerie (OM) op 16 oktober door de advocaten van Camelia-Römer - Olga Kostrzewski en Achim Henriquez - aangeschreven met het verzoek spoedig uitspraak te doen over de door Monk, middels zijn stichting Hustisia pa Un i Tur, ingediende aangiften tegen de politica. Ook is de regering op die dag aangeschreven ten einde ‘die te wijzen op haar plicht tot bescherming van alle burgers, waaronder politici, en de plicht daartoe wetgeving en beleid te formuleren’.

Dat heeft Camelia-Römer gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt. De PIN-leider heeft genoeg van de verschillende aanvallen en ‘valse aangiftes’ van KdNT-medewerker Carlos Monk. Volgens haar maakt Monk zich schuldig aan politieke terrorisme en is ook zij het doelwit geworden van het ‘kwaadaardig politiek bedrijf’ van Monk, ‘bestaande uit stelselmatig beledigen, smaden, lasterlijk en publiekelijk aanklagen van ministers om percepties te scheppen die niet op feiten berusten’. ,,Het doel van Monk is duidelijk: bewust een corrupt beeld creëren van zijn politieke tegenstanders, het kabinet-Rhuggenaath”, meent Camelia-Römer, die hoopt op een spoedig en daadkrachtig optreden van het OM en de regering.

Monk heeft sinds het aantreden van het kabinet-Rhuggenaath welgeteld 24 aangiften ingediend tegen de ministers. Het gaan om vier aangiften tegen premier Eugene Rhuggenaath; twee aangiften tegen minister Armin Konket van Bestuur, Planning en Dienstverlening; twee tegen minister Quincy Girigorie van Justitie; drie tegen minister Kenneth Gijsbertha van Financiën; één aangifte tegen voormalig minister van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé; zes tegen voormalig minister van Gezondheid, Camelia-Römer; twee tegen minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn; twee aangiften en een beklag bij het Hof tegen minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling; en twee tegen minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Ook heeft Monk aangekondigd nog eens zes aangiften voor te bereiden.

Duidelijk is dat Monk deze ‘stelselmatige aangiften doet met de bedoeling hun partijpolitieke belangen te dienen door het schaden van de reputatie van de (oud-)leden van het kabinet-Rhuggenaath’, aldus Camelia-Römer. ,,Vermeld moet worden dat aangiften tegen een persoon niet betekent dat een persoon schuldig is. Zelfs het aanmerken van een persoon als verdachte door het OM is niet meer dan het aangeven van de mogelijkheid, een vermoeden, dat iemand zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, hetwelk verder wordt onderzocht. Het is uiteindelijk alleen de rechter die zich over schuld of onschuld kan uit te spreken.”

Naast de strafbare feiten waar Camelia-Römer Monk van beticht, ondermijnt Monk volgens haar grovelijk de democratische rechtsorde. ,,Immers worden fundamentele rechten op grond van het Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (Bupo) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) van de (gewezen) ministers ernstig geschonden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).