Terugval afzet minder dan verwacht, maar vooral slechter betalingsgedrag

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Minder verkopen en het verslechterde betaalgedrag van klanten leiden ertoe dat Aqualectra erg krap bij kas zit. Dat laat het nutsbedrijf desgevraagd aan het Antilliaans Dagblad weten.

F05 Aqualectra krap bij kas 1,,Het nulpunt is nog niet bereikt, maar als de huidige trend zich voortzet, zal dit wel vóór het einde van dit jaar het geval zijn. Tenzij drastische maatregelen worden genomen die betrekking hebben op het innen van de debiteurensaldi en verdere kostenverlaging.”

De coronacrisis heeft heel wat teweeggebracht, onder meer een precaire financiële situatie bij verschillende ondernemingen, hetzij door de lockdown, hetzij veroorzaakt door de verslechterende economische omstandigheden.

Overheids-nv Aqualectra vormt geen uitzondering. In april dit jaar, aan het begin van de coronacrisis, publiceerde het Antilliaans Dagblad over de sobere vooruitzichten. De vraag is: Hoe staat Aqualectra er nu, zo’n zes maanden later, voor?

Kort gezegd zijn de afzetten en omzetten hoger dan toen ingeschat, maar nog onder van wat nodig is om bedrijfseconomisch gezond te draaien. In april, vlak nadat de volledige lockdown werd afgekondigd door de overheid ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus, verwachtte Aqualectra een forse daling van de afzet van zowel water als elektriciteit.

,,Vooral het feit dat hotels, bedrijven en industriële klanten dicht zouden zijn, had ertoe geleid dat Aqualectra veel minder afzet verwachtte. Naderhand bleek de daling nog steeds aanzienlijk te zijn, maar minder fors dan aanvankelijk ingeschat.”
De directie houdt er nu rekening mee het jaar 2020 af te sluiten met 8 procent minder elektriciteitsafzet en 1 procent minder waterafname vergeleken met 2019.

Het is echter vooral het verslechterende betalingsgedrag van klanten dat het energiebedrijf raakt. ,,Niet alleen de dalende afzetten veroorzaken een deuk in de financiële projecties van Aqualectra. Het verslechterende betalingsgedrag van klanten leidt ertoe dat wat verkocht wordt, moeizaam, zeer verlaat of helemaal niet wordt geïnd.” Aqualectra ziet een flinke toenemende behoefte aan betalingsregelingen, maar ook een trend dat vooral grotere bedrijven niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

Het nutsbedrijf heeft naar eigen zeggen ‘reeds verschillende kostenbesparende maatregelen getroffen’. Er zijn echter wel meer maatregelen nodig om uiteindelijk het bedrijf financieel gezond te houden, stelt de top.

,,De directie is constant in gesprek met de vakbonden om de personeelskosten te verlagen, ook naar aanleiding van de door de overheid opgelegde 12,5 procent inkorting op het arbeidsvoorwaardenpakket. Een akkoord is, nog, niet bereikt. Maar de directie blijft hoopvol dat op korte termijn overeenstemming kan worden bereikt.”

Het bedrijf wil zelf uitleggen waarom deze kostenbesparingen niet in een tariefverlaging resulteren. Dat heeft meerder redenen. ,,De allereerste en belangrijkste reden is het feit dat de brandstofkosten stijgen. Daar komt bij dat Aqualectra sinds 2014 geen verhoging van de zogeheten basiscomponent heeft gezien.”

De basiscomponent van het tarief dekt alle operationele kosten die niet direct toerekenbaar zijn aan de producten water en elektriciteit, zoals onderhoudskosten, personeelskosten, kantoorkosten etc. Met de brandstofcomponent worden alle direct toerekenbare kosten, zoals brandstof, lubricanten, chemicaliën, etc. gedekt.

,,Ondanks de aanhoudende inflatie gedurende de afgelopen jaren, is de basiscomponent dus sinds 2014 niet gestegen. Alle stijgingen van de water- en elektratarieven vloeien dus voort uit de brandstofcomponent.”

Er zijn meer redenen waarom kostenbesparingen niet in een tariefverlaging resulteren. ,,De tweede reden is het feit dat de basiscomponent, dat uiteindelijk hetgeen moet zijn waaruit de kostenverlagingen blijken, eenmaal per jaar wordt herzien. Kostenverlagingen worden dan bij die herziening meegenomen en aan de consument doorgeleid door middel van een eventuele tariefverlaging.”

De derde en laatste reden is de afzetdaling van de afgelopen jaren. ,,Door dezelfde of dalende operationele kosten te moeten delen door een elk jaar lagere afzet in kilowatturen (kWh), wordt een daling van het basiscomponent niet bewerkstelligd. Deze daling in afzet is direct gerelateerd aan de verslechterende economie, waardoor bedrijven hun deuren sluiten, consumenten emigreren of in het ergste geval, zelfs kiezen om water en/of elektriciteit te stelen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).