CBCS rekent in 2021 op +6,6% herstel economie Curaçao

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Na regen komt er zonneschijn. Dat geldt ook voor de economie, hoewel dat met de huidige donkere wolken nog moeilijk is voor te stellen. De Centrale Bank CBCS verwacht in 2021, volgend jaar dus, een ‘positieve economische turnaround’ van +6,6 procent voor Curaçao.

CBCS lichtjeDat blijkt uit de ‘Outlook 2021’ in de onlangs op de website gepubliceerde ‘Note Economic Developments Curaçao’. De geprojecteerde groei komt na een desastreus economisch jaar 2020, waarvan de verwachting is dat de lokale economie vooral als gevolg van de coronacrisis met maar liefst een vijfde zal krimpen (-20,4 procent).

Dat is overigens 2,7 procentpunt meer (=slechter) dan de prognose van april dit jaar. De negatief bijgestelde projectie heeft alles te maken met de ‘enorme macro-economische impact’ van Covid-19 op zowel de binnenlandse als de buitenlandse vraag. Aldus de CBCS.

Momenteel speelt corona Curaçao en de hele wereld parten, maar ook in 2019 presteerde de lokale economie niet goed. En dat is al een paar achtereen het geval. Sinds 2016 heeft Curaçao te kampen met een recessie. Vorig jaar ging het om -3,4 procent nadat in 2018 -2,2 procent werd gemeten.

Een mogelijke ommekeer vanaf volgend jaar met +6,6 procent - velen zullen zeggen: eerst zien dan geloven - is zeer welkom, maar nog lang niet voldoende om de terugval van de afgelopen jaren ‘goed te maken’. Verre van zelfs.

De gezamenlijke krimp van 2019 en 2018 bedroeg alleen al 5,6 procent. En het zal tijden duren voordat de dramatische min van ruim 20 procent van crisisjaar 2020 hersteld is, laat staan dat het bruto binnenlands product (bbp) weer op niveau is.

De CBCS-outlook houdt in verband met de projectie van +6,6 procent voor volgend jaar rekening met de introductie per 1 januari 2021 van de algemene bestedingsbelasting (abb), die in de plaats komt van de omzetbelasting (ob). Dit jaagt de inflatie aan tot 3,4 procent.

De Centrale Bank rekent verder op herstel van het Curaçaose toerisme, hoewel deze sector ook dan nog lang niet zoals vóór de coronacrisis zal presteren. Verder, en dat is belangrijk en tevens bepalend voor de realisatie van de geprojecteerde economische groei, rekent de CBCS erop dat de Isla-raffinaderij vanaf 2021 weer geleidelijk gaat produceren. Ook dat is voor de meeste mensen op dit moment vooralsnog eerst zien en dan geloven.

De CBCS gaat er voorlopig van uit dat naast het toerisme en de olieraffinage er volgend jaar eveneens weer meer verdiend gaat worden aan bunkering-activiteiten, scheepsreparatie en transport. In lijn met meer toeristische vraag en private investeringen, zal ook de import weer stijgen volgend jaar.

De binnenlandse vraag zal volgens de Centrale Bank in 2021 echter afnemen, hoewel op een lager tempo dan in 2020. Particuliere investeringen in de toeristenindustrie zullen wel weer groeien, maar de particuliere bestedingen blijven achter als gevolg van de hogere inflatie (mede door de geplande invoering van de abb, red.) en de verslechterde arbeidsmarkt zorgt voor verdere afname van de koopkracht van consumenten.

Voorts zal het korten op de salarissen in de publieke sector ook volgend jaar van kracht blijven. Tevens zullen de overheidsbestedingen afnemen; zowel qua investeringen als consumptie, als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen ten aanzien van de ambtenarensalarissen en de bestedingen aan goederen en diensten. Aldus de jongste ‘Note Economic Developments Curaçao’ van de CBCS.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).