Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In 2019 is het aantal door het Hof van Justitie behandelde strafzaken toegenomen met 3 procent. Curaçao kende de meeste strafzaken, te weten 20.018, tegenover 13.922 op Aruba, 2.155 op de BES-eilanden en 3.118 op Sint Maarten. strafzakenOpvallend is evenwel dat Aruba meer misdrijven optekende dan Curaçao, te weten 954 op Aruba en 507 op Curaçao. Daar staat tegenover dat er meer gerechtelijke vooronderzoeken waren op Curaçao dan op de andere eilanden. Deze vooronderzoeken worden door het Hof als zwaar bestempeld waar het gaat om werkbelasting. Op Curaçao waren er 42 gerechtelijke vooronderzoeken, op Aruba 3, op Sint Maarten 4 en op de BES-eilanden 3.

Op Aruba vonden veel huiszoekingen plaats in vergelijking met de andere eilanden, te weten 77, tegenover 34 op de BES-eilanden, 22 op Curaçao en 22 op Sint Maarten. De meeste strafzaken betreffen overigens overtredingen. Op Curaçao 15.593 (een afname ten opzichte van 2018, 16.511), Aruba 9.547, BES 1.392 en Sint Maarten 1.809. Op Curaçao is er een toename te zien in het aantal Krankzinnig (KZ)-Verklaringen, van 47 in 2018 naar 60 in 2019.

Tucht en Toezichtzaken nemen over de hele linie met twintig procent af. Opvallend is het daarom dat alleen op Curaçao deze zaken toenemen van 56 naar 58. De Ondertoezichtstelling van minderjarigen, wat voor het Hof zware zaken zijn, nemen met acht procent af. Op Curaçao is er echter een toename van 56 naar 62. Zaken waarbij beslag wordt gelegd nemen ook licht toe, in totaal met 11 procent. Aruba kent meer beslagzaken (375) dan Curaçao (295). Faillissementen nemen met 35 procent toe. Op Curaçao worden net als het jaar ervoor 32 faillissementen uitgesproken, op Aruba 6, BES 14 en Sint Maarten ook 6. Onder curatelestellingen nemen in totaliteit met 1 procent toe, op Curaçao zijn er 108 en op Aruba 65.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.