Knops in brief aan Tweede Kamer: maatregelen zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad/Den Haag - ,,Aan beide zijden van de oceaan gaat ons Koninkrijk momenteel door een diep dal, als gevolg van het Covid-19-virus. Afgelopen weken is dan ook intensief contact geweest met de Caribische delen van het Koninkrijk, over de manier waarop we elkaar het beste kunnen ondersteunen." 

veelmogelijk,,Dit heeft geleid tot een breed steunpakket om de effecten van het virus in te dammen, noodzakelijke medische zorg te leveren, veiligheid en voedselzekerheid te garanderen. De komende periode kijken we stap voor stap verder, hoe we nog meer kunnen ondersteunen. Daarbij moeten we ook realistisch blijven; veel is mogelijk, maar zeker niet alles.”

Dat stelde minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren op zijn Twitter-account. Tegelijkertijd werd een acht pagina’s tellende brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin de Nederlandse bewindsman opsomt hoe Nederland in de afgelopen weken te midden van de coronacrisis de eilanden heeft bijgestaan. De minister geeft aan dat de diensten voor publieke gezondheid op alle eilanden onder enorme druk staan en het stilvallen van de economie de eilanden fors raakt. ,,Om deze crisis gezamenlijk het hoofd te bieden is intensieve samenwerking over grenzen van Landen en Caribisch Nederland heen noodzakelijk”, aldus de minister. Bij het bepalen van de Nederlandse inzet is - zo meldt Knops - een aantal uitgangspunten gehanteerd: ,,De maatregelen moeten proportioneel zijn, er moet zo efficiënt mogelijk worden omgegaan met aanwezige middelen en de maatregelen gelden zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk.”

Tegelijkertijd is er, aldus Knops, een aantal overige uitdagingen die het hoofd moet worden geboden. ,,Naast het op peil krijgen en houden van de zorgcapaciteit en het voorkomen van de financieel-economische terugval is ook de openbare orde en veiligheid een aspect dat extra aandacht vereist. Ook is het van belang dat voor het bieden van ondersteuning transportverbindingen naar en tussen de eilanden zeker kunnen worden gesteld. Ten slotte is er verhoogde aandacht nodig voor de grensbewaking, zowel op land (Sint Maarten) als op zee (voornamelijk de Benedenwindse Eilanden). De afgelopen dagen deden de Caribische delen van het Koninkrijk in dit kader verschillende bijstandsverzoeken”, zo vervolgt Knops die vervolgens aangeeft hoe Nederland reeds heeft bijgestaan. Zo noemt hij het vergroten van de ic-capaciteit door extra beademingsapparatuur, personeel, medicatie en beschermingsmiddelen; het vergroten van de testcapaciteit om laagdrempelig te kunnen testen; het versterken van de openbare orde, veiligheid, grensbewaking en vreemdelingenketen; het waarborgen van vitale functies zoals bestuur en voedselzekerheid; en het waarborgen van transportverbindingen naar en tussen de eilanden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.