Ministerraad akkoord met voorstel nadere uitwerking WJZ

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Raad van Ministers van Curaçao heeft ingestemd met een voorstel voor het formuleren van een solidariteitsheffing. Dat bevestigt minister Suzy Camelia-Römer, tevens partijleider van regeringspartij PIN.

solheffing,,Binnen de ministerraad is onmiddellijk opgeworpen en akkoord gegaan om WJZ, Wetgeving en Juridisch Zaken, een ontwerp hiervoor op te laten stellen. Wij zijn in afwachting van dit voorstel.” Aldus de bewindsvrouw, die zegt ‘goed te begrijpen’ dat de spanning onder werkgevers en werknemers binnen het bedrijfsleven stijgt als gevolg van de enorme economische impact van de coronacrisis.

,,Dan is het óók belangrijk, en zeker gezien ons verzoek aan Nederland om grootschalige financiële ondersteuning, om eigen offers te brengen. De wil daartoe en het besef van het belang daarvan waren al vanaf het begin aanwezig binnen regeringskringen en de coalitie.” Hoe de solidariteitsheffing eruit moet zien is nog onduidelijk. Ook of deze voor zowel de private sector als publieke sector moet gelden. ,,Zoals het er nu naar uitziet is er binnen het bedrijfsleven weinig tot geen ruimte voor een solidariteitsheffing”, erkent Camelia-Römer, die erop wijst dat door de regering juist gezocht wordt naar manieren om particuliere ondernemingen en banen overeind te houden.

Maar een heffing voor de tot nu toe buiten schot gebleven publieke sector - ambtenaren en directeuren en werknemers van overheids-nv’s - behoort wat de PIN-minister betreft zeker tot de mogelijkheden, ‘te beginnen bij de ministers en parlementariërs’. ,,Op de vraag of wij zélf offers moeten brengen, zeg ik loud and clear ‘ja!’.” Wel pleit Camelia-Römer voor een ‘glijdende schaal’, waarbij degenen met een kleine beurs meer moeten worden ontzien dan functionarissen met hogere salarissen.

De Commissie Noodfonds noemt in haar voorlopige rapport ook de mogelijkheid van ‘invoering van een solidariteitsheffing op alle inkomens’ en noemt daarbij expliciet ‘ook die van ambtenaren en overheids-nv’s’: ,,Waarbij iedereen een bijdrage levert aan het herstel van Curaçao”. In de analyses die door de commissie zijn gemaakt is bovendien ‘naar voren gekomen dat de (loon-)kosten van het ambtenarenapparaat en van de overheids-nv’s hoog zijn in vergelijking met het lokale bedrijfsleven’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).