‘Steun Nederland als lening en niet onvoorwaardelijk’

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad /Den Haag - Nederland blijft zich inzetten voor de overige landen in het Koninkrijk, maar niet onvoorwaardelijk. ,,We laten de landen niet in de steek, maar dat is iets anders dan te zeggen ‘wij betalen al uw rekeningen’”, zo zei minister Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren na de Rijksministerraad (RMR) tegen de pers.

F03 Steun niet onvoorw SUZANNEVolgens de bewindsman kunnen de landen leningen krijgen, maar zullen ze zelf ook offers moeten brengen.

De Rijksministerraad zal de komende weken beslissen over de omvang van de acute liquiditeitssteun die aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten zal worden verstrekt in de vorm van leningen. In ieder geval komt de RMR de komende twee weken, op 3 en 9 april, voorafgaand aan de reguliere bijeenkomst van de ministerraad, bijeen om de situatie in het Caribische deel van het Koninkrijk te bespreken, zo meldt The Daily Herald. ,,We zullen zien hoe we tegemoet kunnen komen aan de verzoeken om hulp van de landen en onder welke voorwaarden”, zei Knops. Hij lichtte toe dat de verzoeken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten eerst door het College financieel toezicht (Cft) worden beoordeeld, waarna de Rijksministerraad de voorstellen behandelt.

De RMR heeft gisteren ingestemd met een afwijking van de begrotingsnorm zoals vermeld in de Rijkswet financieel toezicht (Rft) Curaçao en Sint Maarten en de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft). De RMR heeft hierover besloten op advies van het Cft. De wetten op het financieel toezicht voor de drie landen staan onder uitzonderlijke omstandigheden een tijdelijke afwijking toe. Een soortgelijke vrijstelling werd voor Sint Maarten gemaakt na de verwoestende passage van orkaan Irma in september 2017, toen het onmogelijk bleek te zijn aan de evenwichtige begrotingsvereisten te voldoen.

Er wordt nu voor de Caribische landen onderscheid gemaakt tussen de korte en de middellange termijn. Op korte termijn hebben de landen behoefte aan acute liquiditeitssteun, die zal worden verstrekt met leningen, zo legde Knops gisteren uit. Op de middellange termijn zullen de landen een hervorming moeten doorvoeren, de uitgaven moeten verlagen en de inkomsten verhogen. ,,Er zullen offers moeten worden gebracht en de regeringen moeten strenger worden. Een hervorming over de hele linie is nodig om te voorkomen dat de landen in de volgende crisis opnieuw zo kwetsbaar worden, of dit nu veroorzaakt wordt door een meedogenloos virus zoals dit, of, in het geval van Sint Maarten, een grote orkaan.”

Alle landen binnen het Koninkrijk kampen met dezelfde crisis, veroorzaakt door het Covid-19-virus, zo benadrukte de bewindsman. ,,Maar het verschil is dat Nederland de afgelopen jaren zijn broekriem heeft aangehaald, drastische bezuinigingsmaatregelen heeft doorgevoerd en belastingen heeft verhoogd. Ons uitgangspunt is dat we uiteraard bereid zijn om anderen te helpen, vooral in acute situaties, maar dat is niet onvoorwaardelijk, want het gaat om het geld van de Nederlandse belastingbetaler. In de afgelopen jaren hebben ook wij onze mensen gevraagd om offers te brengen. Ook wij moeten dit uit onze kapitaalpositie halen en onze staatsschuld zal hierdoor groeien.”

Minister Knops constateert dat het schuldquotum van de afzonderlijke Caribische landen hoog is. ,,Of je nu groot of klein bent, je moet ervoor zorgen dat je je schuldquotum onder controle houdt. Dat je solide overheidsfinanciën hebt. Deze dingen zijn vooral belangrijk als je een situatie als deze te lijf wilt gaan.”

Knops zei dat de noodzaak om alvast de nodige voorbereidingen te treffen om brede hervormingen door te voeren, reeds donderdag tijdens een videoconferentie is besproken met de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. ,,Diversificatie van de economie is iets waar de landen ook aan moeten werken. De eilanden zijn te veel afhankelijk van één sector, het toerisme, die inmiddels volledig is ingestort. Richt je niet alleen op toerisme. Diversifieer en zorg ervoor dat wanneer zoiets weer gebeurt, je krachtiger bent.”

Nederland zet zich in om hulp te bieden, niet alleen financieel, maar ook op terreinen als medische zorg en defensie, zo gaf Knops tot slot aan. ,,We zullen het hele plaatje bekijken van hoe we kunnen helpen. We laten de landen niet in de steek, maar dat is iets anders dan te zeggen dat we de komende maanden al uw rekeningen betalen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.