Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De MAN-fractie heeft, op initiatief van Statenlid Elsa Rozendal, een initiatiefwet over flexibel werken ingediend. Het idee achter de wet is om werknemers te faciliteren om werk en zorgtaken thuis te kunnen combineren. Het belang hiervan wordt in de huidige coronacrisis benadrukt.

flexibelDe wet regelt dat werknemers hun werkgever kunnen verzoeken flexibelere werktijden in te voeren waarbij of de arbeidstijd verandert of de arbeidsduur (bijvoorbeeld parttime). Ook thuiswerken moet dan mogelijk gemaakt worden. De werkgever moet het verzoek evalueren en met de werknemer nagaan wat te realiseren is. ,,Verzoeken kunnen volgens het nieuwe wetsvoorstel alleen afgewezen worden als hier gefundeerde redenen voor zijn”, zo wordt door de MAN nader uitgelegd. Rozendal: ,,Als de wet flexibel werken van kracht wordt, krijgt een werknemer de mogelijkheid een eigen werktijdindeling te maken met als doel dat er meer efficiënt gewerkt wordt. Het is namelijk zo dat een werknemer die flexibeler kan werken ook meer tevreden is over het werk.” Zij verwijst naar een studie van het Wolfson Research Institute waaruit blijkt dat flexibel werkende werknemers gezonder en productiever zijn en minder stress hebben waardoor zij mentaal en fysiek gezonder zijn.

,,De wet zal voordelig zijn voor alleenstaande moeders en vaders die anders moeten schipperen tussen werk, school en opvang van kinderen. Ook maakt parttime werken het mogelijk dat er meer werkgelegenheid gecreëerd wordt. Als er van huis uit gewerkt kan worden, zullen de utiliteitskosten ook verlagen voor de werkgever. Tot slot zullen er ook minder verkeersopstoppingen zijn gedurende spitsuur”, zo voegt Rozendal eraan toe. Zij stelt met betrekking tot het coronavirus dat bovendien veel leed bespaard zou zijn als de flexibel werken-wet eerder was ingevoerd, want dan was een groot deel van de mensen al gewend om van huis uit te werken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).