Knops: Tekortschietend toezicht door CBCS
Van onze correspondent
Den Haag - De problemen op Curaçao gaan verder dan economische teruggang en de illegale immigratie die door buurland Venezuela worden veroorzaakt.

 

cbcsHet in juli 2019 met Nederland gesloten groeiakkoord komt moeizaam van de grond en de crisis rond de Girobank heeft problemen bij de Centrale Bank CBCS blootgelegd.
Minister Raymond Knops van Koninkrijksrelaties omschrijft het in zijn verslag van het werkbezoek van 13 tot 17 januari aan Aruba, Bonaire en Curaçao voorzichtig. Maar zijn mededeling dat hij en minister Wopke Hoekstra van Financiën verder gaan dan alleen de vinger aan de pols houden spreekt boekdelen. Een hoge ambtenaar van het Nederlandse ministerie heeft inmiddels suggesties gedaan voor de aanpak van de problemen ‘en voor samenwerking bij het zoeken naar oplossingen’.
Knops schrijft letterlijk: ,,De crisis rond de Girobank en het tekortschietend toezicht door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft de problemen verder zichtbaar gemaakt en versterkt. Hoewel het hier een landsaangelegenheid van Curaçao betreft, hebben minister Hoekstra van Financiën en ik de afgelopen maanden niet alleen de vinger aan de pols gehouden, maar ook technische ondersteuning aangeboden.”
Ook de vreemdelingenbewaring was onderwerp van gesprek, op aandringen van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) een week eerder. Het Ipko had gevraagd om opheldering over ten minste één Venezolaan die al lange tijd zit opgesloten in de vreemdelingenbarakken. Minister Quincy Girigorie van Justitie heeft uitgelegd dat deze persoon internationaal gesignaleerd staat en dat daarom zijn verblijf op Curaçao langer duurt.
Met behulp van de 2 miljoen euro die het Nederlandse kabinet ter beschikking heeft gesteld wordt in het tweede kwartaal van 2020 begonnen met de ‘optimalisering’ van de vreemdelingenbewaring. ,,De minister van Justitie van Curaçao heeft mij eind 2019 verzekerd ook maatregelen op te nemen in dit plan om de (leef)omstandigheden in de vreemdelingenbewaring te verbeteren.”
In gesprekken met gouverneur Lucille George-Wout, premier Eugene Rhuggenaath en enkele ministers heeft Knops nog eens benadrukt dat het kabinet bereid is Curaçao bij te staan ‘met raad en daad’ om de problemen te boven te komen. ,,Maar het is aan het land Curaçao om op dit aanbod in te gaan en met de vereiste urgentie de noodzakelijke maatregelen te nemen en ingrijpende hervormingen door te voeren, omdat de risico’s anders alleen maar verder toenemen.”

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).