Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank in Scharloo schetst voor Curaçao een vrij somber beeld in het meest recent uitgebrachte kwartaalverslag: een diepere krimp van 2,2 procent in 2019 en volgend jaar zelfs een negatieve groei van 3,5 procent.

F03 CBCS Verdubb winst 2018 DushiHet eerste kwartaalverslag 2019 werd deze maand gepubliceerd, zonder dat daar overigens veel ruchtbaarheid aan werd gegeven. Het Antilliaans Dagblad heeft gekeken naar het verslag, dat voor het eerst ook een hoofdstuk ‘Outlook’ kent.
De jongste prognose voor de economische prestaties in 2019 houden een ongunstige bijstelling in ten opzichte van augustus, toen het jaarverslag 2018 werd gepresenteerd. Op dat moment ging de Centrale Bank CBCS uit van een krimp dit jaar van 1,8 procent, maar dat is deze maand gecorrigeerd en de CBCS rekent nu met 2,2 procent krimp.
Opvallend is dat de Centrale Bank hierbij weliswaar verwijst naar de Venezuela-crisis en de Isla-raffinaderij, die mede hierdoor vrijwel platligt, maar de primaire oorzaak legt de CBCS bij de accijnsverhogingen (tabak, bier en sterke alcoholische drank) alsmede het optrekken van het omzetbelastingtarief bij invoer van 6 naar 9 procent per 1 september jongstleden. De inflatie stijgt naar 2,8 procent, aldus de Outlook.
Voor 2020 is de Centrale Bank niet veel positiever. Zoals gezegd wordt rekening gehouden met een negatieve groei van 3,5 procent. Dat is een majeure bijstelling vergeleken met augustus, toen de rekenmeesters van de CBCS nog uitgingen van slechts -0,1 procent.
Toch zal ook de nieuwste prognose enige correctie vereisen, aangezien de -3,5 procent voor volgend jaar volgens de Centrale Bank ‘primair’ komt door de introductie per 1 januari aanstaande van de algemene bestedingsbelasting (abb) van 15 procent in plaats van de omzetbelasting (ob). In gesprek met deze krant zegt Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) dat de invoering van de abb is uitgesteld tot april 2020.
In dit volgens de CBCS nog relatief gunstige scenario blijft de raffinaderij open na 31 december, zij het op hetzelfde lage pitje als in 2019; net voldoende om aan de operationele uitgaven, waaronder de salarissen, te kunnen voldoen.
De Centrale Bank heeft ook een scenario doorgerekend waarbij de Isla per 1 januari 2020 dichtgaat (de regering heeft een akkoord bereikt met Klesch Group voor de overname van de raffinaderij in de verwachting dat dit in het tweede kwartaal 2020 geeffectueerd kan worden, maar over de transitie is er met PdVSA nog weinig concreet, red.). Met de abb na de jaarwisseling - wat dus gezien het uitstel niet het geval zal zijn - zal dit neerkomen op een ongekende krimp van het bruto binnenlands product (bbp) met 6,9 procent. De abb zal volgens de CBCS mede leiden tot een inflatie van 5 procent.
Het kan volgens de CBCS allemaal zelf nóg erger: bepaalde risico’s moeten in ogenschouw worden genomen. Het gaat dan met name om de negatieve impact van de economische en humanitaire crisis in buurland Venezuela, die nog meer Venezolaanse vluchtelingen met zich mee zal brengen, wat Curaçao niet goed aankan. Verwezen wordt naar het risico van ziektes en toename van de misdaad.
Ook kan de Venezuela-crisis nog meer dan nu al het geval is slecht uitpakken voor de raffinaderij, de haven en de sector van financiële dienstverlening. Het vinden van een oplossing voor de toekomst van de raffinaderij is zeer belangrijk gezien het effect op de particuliere consumptie en het investeringsvertrouwen, aldus de CBCS.
De voortzetting van de raffinaderij zal bijdragen aan economische stabiliteit in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid, vervolgt de Centrale Bank. Los van de genoemde 6,9 procent krimp, zullen emigratie en de daaraan gerelateerde braindrain langetermijngevolgen hebben voor de Curaçaose bevolking en de beschikbare gekwalificeerde arbeidskrachten.
Nogmaals dringt de CBCS aan op invoering van de structurele hervormingen van de arbeids- en kapitaalmarkt en het terugdringen van bureaucratische obstakels die economisch herstel belemmeren.
Deze Outlook behorende bij het eerste kwartaalverslag 2019 werd nog onder verantwoordelijkheid van interim-president Bob Traa uitgebracht. Zijn naam staat onder het Report of the President. Vrijdag 20 december was de laatste werkdag.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.