Terugverdientijd ‘zelfs onder gangbare internationale standaarden’
Van onze redactie
Willemstad - De teruglevertarieven duurzaam opgewekte elektriciteit blijven in 2020 ongewijzigd. Zo meldt het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P). Deze instelling houdt ook toezicht op de prijsontwikkelingen van nutsvoorzieningen.

F07 Teruglevertar ongew Bea MoedtSinds 16 november 2011 is het voor particulieren en bedrijven op Curaçao mogelijk om elektriciteit voor eigen gebruik op duurzame wijze op te wekken, in combinatie met een netaansluiting. Op dit moment worden voor teruglevering van stroom aan het net tarieven toegepast die bestaan uit een vergoeding van 25 cent per kilowattuur (kWh) teruggeleverde elektra in combinatie met een te betalen vaste vergoeding van 8 gulden (huishoudelijk, ziekenhuis en industrie exportgericht), 16 gulden (zakelijk) of 24 gulden (industrieel standaard en industrie importvervangend) per geïnstalleerde kilowattpiek (kWp) per maand.
Gedurende 2019 zijn door de stijging van de wereldmarktprijzen voor olieproducten de kosten voor het produceren van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen verder gestegen. BT&P: ,,Door de continuerende stijging van deze prijzen is er thans sprake van een stijgende tendens van de brandstofclausule als onderdeel van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit, ondanks dat deze ontwikkeling door het in gebruik hebben van drie windparken wordt beperkt.”
De markt voor PV-installaties (zonnepanelen) is op Curaçao in het afgelopen jaar weer ‘voorzichtig gegroeid’, meldt de toezichthouder. ,,Tegelijkertijd leidt genoemde stijging van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit vanwege de daardoor toenemende besparing tot een verbeterde terugverdientijd voor eindgebruikers met eigen duurzame elektriciteitsproductie voor eigen gebruik.”
Op basis van de jaarlijkse evaluatie conform de ‘Tariefrichtlijn kleinschalige duurzame stroomvoorziening’ is door de regering van Curaçao daarom besloten om de tarieven ongewijzigd te laten.
De vaste maandelijkse vergoedingen verschuldigd ter dekking van de kosten voor het gebruik en het ter beschikking staan van het netwerk, de netwerkaansluiting en het productievermogen zullen worden gehandhaafd. Ook het tarief voor teruggeleverde elektriciteit zal worden gehandhaafd op 0,25 gulden per kWh, aangezien dit nog steeds in lijn is met de huidige (ontwikkeling van de) brandstofclausule.
Door het handhaven van de huidige teruglevertarieven in het nieuwe jaar wordt naar de mening van BT&P ervoor gezorgd dat particulieren of bedrijven een redelijke terugverdienperiode kunnen realiseren die momenteel ‘zelfs onder de gangbare internationale terugverdientijden ligt’. Ook zijn hiermee de inkoopkosten voor het netwerkbedrijf ‘redelijk in lijn’ met de brandstofclausule als onderdeel van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.