Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Justitie is in samenwerking met de kustwacht bezig de organisatie dusdanig op te zetten dat er 24 uurspatrouille is op zee.

F02 Kustwacht naar 24 uurscontroleHier is in september al mee begonnen met behulp van leden van de Curaçaose Militie (Curmil). Maar dit is een tijdelijke oplossing en het aantal patrouille-uren moet dus langzaam opgebouwd worden tot 24 uur. Dat heeft minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) tijdens de begrotingsbehandeling naar voren gebracht. Het is nodig gezien het aantal illegale Venezolanen dat aankomt op Curaçao en het aantal wapens dat op het eiland in omloop is. Op dit moment werkt de kustwacht informatiegericht, dat wil zeggen dat er uitgerukt wordt als hier aanleiding voor is en op plekken waar dit nodig is. ,,Dat wil overigens niet zeggen dat er onvoldoende effectieve controle is. Er zijn naast de metal sharks-boten ook nog radars, de helikopter en de Dash die patrouilles uitvoeren. In 2021 zullen alle radars vervangen zijn door nieuwe”, aldus Girigorie.
Ten aanzien van de Venezolaanse vluchtelingen geeft de minister nog aan dat op dit moment overleg gevoerd wordt met de Venezolaanse kustwacht. Girigorie: ,,Ook Venezuela heeft een verantwoordelijkheid en moet voorkomen dat bootjes überhaupt het land verlaten.”
Op de vraag vanuit de Staten of het niet mogelijk is om bootjes met Venezolanen terug te sturen, antwoordt de minister dat de kustwacht ook een humanitaire taak heeft en onmogelijk overvolle bootjes die bij een hoge golf zo kunnen omslaan, kan terugsturen met gevaar voor mensenlevens. Daarom wordt de Venezolaanse kustwacht ook op de eigen Venezolaanse verantwoordelijkheid gewezen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).