Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De particuliere laboratoria LabdeMed en Medical Laboratory Services hebben in een brief aan inspecteur-generaal Sirving Keli van de Inspectie voor de Volksgezondheid hun zorgen geuit over het feit dat ‘ADC abrupt is overgestapt naar een nieuwe rapportagewijze van de laboratoriumuitslagen’.
adcHet nieuwe systeem zou ‘onzorgvuldig’ zijn geïntroduceerd waardoor de patiëntveiligheid in het geding is, zo schrijven directeuren Rudy Le Blanc (LabdeMed) en Helfrick Genaro (Medical Laboratory Services) in hun brief van 22 november aan de Inspectie Gezondheidszorg. Zij wijzen erop dat op het eiland nu twee verschillende rapportagesystemen worden gebruikt: het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) vermeldt de uitslagen van de testen in SI-eenheden, terwijl de uitslagen van particuliere labs worden ‘uitgedrukt in conventionele eenheden’. Volgens Le Blanc en Genaro is daardoor in Curaçao Medical Center (CMC), dat op 15 november open ging, al enkele keren onduidelijkheid ontstaan over de absolute waarden van testen en liepen patiënten gevaar op een verkeerde behandeling. Zij noemen als voorbeeld de mogelijkheid van het in gang zetten van ‘onterechte’ bloedtransfusies bij verwarring van hemoglobine-waarden en ‘onterechte’ dialysebehandeling bij ‘schijnbaar hoge’ creatininewaardes. ,,Het nieuwe rapportagesysteem dient per direct teruggedraaid te worden en opnieuw geïntroduceerd te worden op het moment dat de zorgsector zorgvuldig is geïnformeerd en voorbereid is”, stellen de twee directeuren in hun brief aan de inspectie.
Inspecteur Keli bevestigt dat hij de brief heeft ontvangen en zegt dat die als een klacht zal worden behandeld. De inspectie heeft geen meldingen gekregen van concrete incidenten die zijn veroorzaakt door het tegelijkertijd gebruiken van de twee rapportagesystemen. ,,Het is algemeen bekend dat SI-eenheden worden gehanteerd door CMC en ADC, waarbij ADC naast de nieuwe ook de oude eenheden vermeldt”, zegt Keli. Dat verwarring over uitslagen van hemoglobine en creatinine direct zou leiden tot medische fouten, lijkt niet waarschijnlijk. Keli: ,,Zowel het starten van een dialysebehandeling als het toedienen van bloedtransfusies gebeurt op basis van meerdere criteria en niet uitsluitend op basis van laboratoriumuitslagen.”
Interim-directeur Liane Virginia-Cova van ADC wil nog niet veel zeggen over de kwestie behalve dat de keuze van het ziekenhuis CMC voor het digitale systeem van Hix als directe consequentie had dat haar laboratorium moest overstappen op het rapporteren in SI-eenheden. ,,Dat kan niet anders en dat was voor iedereen bekend.” Komende week zal de ADC-directie naar de inspectie reageren op de brief van LabdeMed en Medical Laboratory Services. De afspraken over de diensten die ADC levert aan CMC werden eerder vastgelegd in een overeenkomst.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.