Van onze correspondent
Den Haag - In 2019 zijn tot dusver zes Nederlandse militairen op Curaçao gepakt met drugs en teruggestuurd naar Nederland. militairenDat melden de ministers van Defensie, Ank Bijleveld, en van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. Zij treden niet in details over de hoeveelheden drugs waarmee de militairen zijn gepakt.
Bijleveld en Grapperhaus beantwoordden gisteren vragen van CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam naar aanleiding van de vondst van elf kilo cocaïne aan boord van marineschip Zr.Ms. Johan de Witt eind september op Curaçao. Bij terugkomst van het schip in Den Helder eind oktober werd nog eens zo’n hoeveelheid drugs gevonden, maar dat was ten tijde van het stellen van de vragen (27 september) nog niet bekend.
Bijleveld en Grapperhaus bevestigen nog eens dat er een zero tolerance-beleid is. Dat betekent dat bij een drugsvondst, ook als het gaat om drugsbezit voor eigen gebruik, ontslag volgt. Dat het probleem onder de militairen op Curaçao groter wordt ontkennen zij, er is althans nog geen aanleiding om de aanpak te intensiveren. Zij houden wel een slag om de arm, dat de inzet van de Koninklijke Marechaussee ‘anders ingericht’ kan worden als strafrechtelijk onderzoek daartoe aanleiding geeft. Op dit moment lopen er nog twee onderzoeken.
Volgens een overzicht van ontdekte drugs op de marinebases van Curaçao en Aruba gaat het daar om incidenten. Jaarlijks worden er een of twee keer ‘gebruikershoeveelheden’ aan cannabis, cocaïne of xtc aangetroffen, in totaal acht keer sinds 2015. Het gaat dan om minder dan een gram of een xtc-pil. Afgezien van de vondsten op de Johan de Witt zijn er op marineschepen de afgelopen vijf jaar geen vondsten gedaan.
Tegelijk met de antwoorden op de vragen van Van Dam beantwoordde Grapperhaus samen met minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen van de VVD over de opmerkingen van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb over kapotte drugsscanners op Curaçao, die gevolgen zouden hebben voor Nederland.
Hierover lijken de bewindslieden zich niet erg druk te maken. Duidelijk is dat de scanners in de haven al twee jaar kapot zijn en dat de scanner op Hato nauwelijks wordt gebruikt. Door de honderdprocentcontroles op Schiphol heeft dat laatste volgens Grapperhaus en Knops weinig gevolgen voor Nederland.
De aanpak van bolletjesslikkers wordt op verzoek van Curaçao besproken op het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) in januari. Verder zeggen de ministers dat de drugssmokkel gezamenlijk door de landen van het Koninkrijk wordt aangepakt en dat ook in regionaal verband wordt samengewerkt bij het versterken van de lucht- en zeegrenzen.
In beide antwoorden wordt een overzicht meegestuurd van de drugsvondsten sinds 2015 bij zowel het passagiers- als vrachtvervoer. Daaruit blijkt dat verreweg de meeste drugs wordt gevonden bij passagiers, maar dat het om kleinere hoeveelheden gaat dan per zee. Het gaat bijna altijd om cocaïne.
De hoeveelheid gevonden drugs schommelt sterk, in 2015 waren er in totaal 391 onderscheppingen, die goed waren voor bijna 700 kilo. In 2016 ging het weliswaar om veel minder onderscheppingen (195), maar werd veel meer drugs aangetroffen: 3.666 kilo. Dat kwam door de vondst van 3.546 kilo in zeevracht bij negen onderscheppingen.
Ook in 2018 en 2019 (tot en met september) werd veel meer drugs in zeevracht aangetroffen, respectievelijk 429 en 480 kilo bij vijf en drie onderscheppingen. Net als bij passagiers (in 2019 nog geen 100 kilo bij 140 vondsten) gaat het bij luchtvracht om veel kleinere hoeveelheden per vondst.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.